Programet

Programi Baçelor i ka 180 ECTS dhe si i tillë janë gjashtë programe të akredituara:

Prodhimtari dhe Automatizim
Termoenergjetike dhe Energji të Ripërtëritshme
Dizajn inxhinierik dhe Automjete
Komunikacion dhe transport
Mekatronikë
Inxhinieria Industriale dhe Menaxhmenti

 

Master
Në studimet Master ofrohen studime në 4 programe si në vijim:

Prodhimtari dhe Inxhinieria Industriale dhe Menaxhmenti
Termoenergjetike dhe Energji të Ripërtëritshme
Komunikacion rrugor
Mekatronikë