Programet

Programi Baçelor i ka 180 ECTS dhe si i tillë janë pesë programe të akredituara:

Prodhimtari dhe Inxhinieri Industriale me Menaxhment
Termoenergjetike dhe Energji të Ripërtëritshme
Dizajn inxhinierik dhe Automjete
Komunikacion dhe transport
Mekatronikë


 

 

Master
Programi Master i ka 120 ECTS dhe si i tillë janë katër programe të akredituara:

Dizajn inxhinierik dhe Automjete
Termoenergjetike dhe Energji të Ripërtëritshme
Komunikacion rrugor
Mekatronikë