Rezultatet e provimeve
Rezultatet e provimit nga lënda Materiale Mekanike - Afati Shtatorit 2021
Publikuar me: 13/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Materiale Mekanike - Afati Shtatorit 2021
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Matematikë II - Afati i Shtatorit 2021
Publikuar me: 06/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Matematikë I - Afati Shtator 2021
Publikuar me: 01/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Detalet e makinave II - Afati Shtator 2021
Publikuar me: 30/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Detalet e makinave I - Afati Shtator 2021
Publikuar me: 29/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Detalet e makinave - Afati Shtator 2021
Publikuar me: 10/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim lënda Fizikë - Afati Shtator 2021
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Detalet e Makinave II - Afati Qershorit 2021
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Materiale Mekanike - Afati Qershorit 2021
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Matematikë II - Afati Qershorit 2021
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e makinave I - Afati Qershor 2021
Publikuar me: 15/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Detalet e Makinave - Afati Qershorit 2021
Publikuar me: 11/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim në Lëndën e Fizikës - Afati Qershor 2021
Publikuar me: 08/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e makinave - Afati i Majit për apsoventë 2021
Publikuar me: 31/05/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Matematikë I - Afati Prillit 2021
Publikuar me: 11/05/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim në Lëndën e Fizikës - Afati Prillit 2021
Publikuar me: 10/05/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e Makinave - Afati i Prillit
Publikuar me: 08/05/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Matematikë II - Afati Prillit 2021
Publikuar me: 05/05/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Materiale Mekanike - Afati Prillit 2021
Publikuar me: 30/04/2021 Shkarko