Rezultatet e provimeve
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e Makinave dhe Detalet e Makinave 1 - Afati Prillit
Publikuar më:14/05/2024 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Matematika I - Afati Prillit 2024
Publikuar më:13/05/2024 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e makinave II - Afati Prillit 2024
Publikuar më:30/04/2024 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e Makinave dhe Detalet e Makinave 2 - Afati Marsit për apsolvent
Publikuar më:02/04/2024 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detale Makinave I - Afati Janarit
Publikuar më:07/02/2024 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim ne Detale Makinave - Afati Janarit
Publikuar më:02/02/2024 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e Makinave II - Afati Janarit
Publikuar më:22/01/2024 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lëndët Detalet e makinave, Detalet e makinave I, Detalet e makinave II Afati i Dhjetorit për Apsolventeve
Publikuar më:09/01/2024 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga DM dhe DM1
Publikuar më:12/12/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim lënda Matematikë II - Afati Nëntor 2023
Publikuar më:12/12/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detaelet e Makinave II - Afati Nëntorit 2023
Publikuar më:05/12/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e Makinave 2 - Afati Shtaorit 2023
Publikuar më:20/09/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e makinave I-Afati Shtator 2023
Publikuar më:12/09/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e makinave-Afati Shtator 2023
Publikuar më:11/09/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e makinave I - Afati Qershor 2023
Publikuar më:14/06/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e makinave - Afati Qershor 2023
Publikuar më:12/06/2023 Shkarko
Rezultatet me shkrim Detalet e Makinave dhe Detalet e Makinave 1 - Afati Prillit 2023
Publikuar më:08/05/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Matematika I dhe Matematika II - Afati Prillit 2023
Publikuar më:02/05/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e makinave II - Afati Prillit 2023
Publikuar më:29/04/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim ne DM dhe DM2 - Afati Marsit 2023
Publikuar më:29/03/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Matematika I - Afati Janar 2023
Publikuar më:14/02/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Detalet e makinave dhe Detalet e makinave I - Afati Janarit 2023
Publikuar më:03/02/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Elektroteknika - Afati Janar 2023
Publikuar më:01/02/2023 Shkarko
Rezultateve e provimit me shkrim në Lëndën e Fizikës - Afati Janar 2023
Publikuar më:31/01/2023 Shkarko
Rezultatet e Provimit me shkrim nga Matematika II - Afati Janarit 2023
Publikuar më:25/01/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Detalet e makinave II - Afati Janarit 2023
Publikuar më:20/01/2023 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Detalet e makinave II - Afati Nëntorit 2022
Publikuar më:05/12/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Detalet e makinave - Afati Nëntorit 2022
Publikuar më:29/11/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Matematika II-Afati i Qershorit 2022
Publikuar më:29/06/2022 Shkarko
Rezultatet e Testeve dhe Provimit nga lënda Materialet Mekanike dhe Elektrike - Afati Qershor 2022
Publikuar më:28/06/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Matematika I-Afati i Qershorit 2022
Publikuar më:15/06/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim në Lëndën e Fizikës - Afati Qershor 2022
Publikuar më:14/06/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e Makinave - Afati Qershor2022
Publikuar më:13/06/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda e Fizikës - Afati Prillit 2022
Publikuar më:10/05/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e Makinave - Afati Prillit 2022
Publikuar më:10/05/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrime nga lenda MATEMATIKA II-AFATI I PRILLIT 2022
Publikuar më:03/05/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrime nga lenda MATEMATIKA I-AFATI I PRILLIT 2022
Publikuar më:03/05/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Detalet e Makinave II- Afati i Prillit 2022
Publikuar më:29/04/2022 Shkarko
Rezultatet e testit 1 nga lënda Materiale Mekanike dhe Elektrike
Publikuar më:29/04/2022 Shkarko
Rezultatet e testit 1 nga lënda Shkenca e Materialeve
Publikuar më:29/04/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e Makinave dhe Detalet e Makinave II - Afati Marsit 2022
Publikuar më:29/03/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Matematika I-Afati i Janarit 2022
Publikuar më:14/02/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lëndët Detalet e makinave dhe Detalet e makinave I - Afati Janarit 2022
Publikuar më:11/02/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Fizikë - Afati Janari 2022
Publikuar më:01/02/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Matematika II-Afati i Janarit 2022
Publikuar më:25/01/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e makinave II - Afati Janarit 2022
Publikuar më:21/01/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lëndët Detalet e makinave, Detalet e makinave 1 dhe Detalet e Makinave 2 - Afati Dhjetorit 2021
Publikuar më:28/12/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Detalet e Makinave 2 - Afati Nëntorit 2021
Publikuar më:13/12/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Matematikë II - Afati i Nëntorit 2021
Publikuar më:10/12/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Detalet e Makinave - Afati Nëntorit 2021
Publikuar më:06/12/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Materiale Mekanike - Afati Shtatorit 2021
Publikuar më:13/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Materiale Mekanike - Afati Shtatorit 2021
Publikuar më:07/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Matematikë II - Afati i Shtatorit 2021
Publikuar më:06/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Matematikë I - Afati Shtator 2021
Publikuar më:01/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Detalet e makinave II - Afati Shtator 2021
Publikuar më:30/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Detalet e makinave I - Afati Shtator 2021
Publikuar më:29/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Detalet e makinave - Afati Shtator 2021
Publikuar më:10/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim lënda Fizikë - Afati Shtator 2021
Publikuar më:06/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Detalet e Makinave II - Afati Qershorit 2021
Publikuar më:05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Materiale Mekanike - Afati Qershorit 2021
Publikuar më:02/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Matematikë II - Afati Qershorit 2021
Publikuar më:30/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e makinave I - Afati Qershor 2021
Publikuar më:15/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Detalet e Makinave - Afati Qershorit 2021
Publikuar më:11/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim në Lëndën e Fizikës - Afati Qershor 2021
Publikuar më:08/06/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e makinave - Afati i Majit për apsoventë 2021
Publikuar më:31/05/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Matematikë I - Afati Prillit 2021
Publikuar më:11/05/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim në Lëndën e Fizikës - Afati Prillit 2021
Publikuar më:10/05/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga Detalet e Makinave - Afati i Prillit
Publikuar më:08/05/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Matematikë II - Afati Prillit 2021
Publikuar më:05/05/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Materiale Mekanike - Afati Prillit 2021
Publikuar më:30/04/2021 Shkarko