Mirësevini në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike!

HISTORIKU


Vendimi i komisionit për lirim nga pagesa e semestrave për vitin akademik 2020-2021

Ne Linkun e me poshtem e gjeni vendimin ekomisionit të cilët i kanë shpallur listat e studentëve të cilët kanë aplikuar për lirim nga pagesa e semestrave për vitin akademik 2020-2021.
Më shumë

Hapja e SEMS për regjistrim të semestrave 2020/21

1. Njoftohen studentët e të gjitha niveleve të studimeve në Universitetin e Prishtinës, se për herë të fundit në vitin akademik 2020/21 nga data 03.0.3.2021, ora 10.00 deri më datën 12.03.2021 n...

Më shumë

Asistenti i FIM Gazmend Krasniqi mbron me sukses doktoraturën në Fakultetin Teknik të Universitetit “St. Kliment Ohridski” Manastir, Republika e Maqedonisë së Veriut

Me datë 17.02.2021, Gazmend Krasniqi, asistenti i angazhuar në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike me sukses ka mbrojtur punimin e doktoratës me titull:

“Apliki...

Më shumë

Grupet e studentëve për ushtrime - VIti I - Semestri II

Grupet e studentëve për ushtrime - VIti I - Semestri II, mund ti gjeni me duke klikuar më poshtë;
Më shumë

HAPJA E AFATIT TË SEMS PËR REGJISTRIM TË SEMESTRIT DIMËROR & VEROR TË VITIT AKADEMIK 2020/21

Njoftohen studentët e të gjitha niveleve të studeimeve në Universitetin e Prishtinës, se në përputhje me Vendimin e Qeversisë së Republikës së Kosovës nr. 2/64, të datës 12....

Më shumë