Njoftim për shtyjren e mbajtjes së provimit pranues për studentët e vitit të parë (Baçelor) - afati plotësues
Lexo më shumë

Meso më shume për e-Karrieren dhe si të avancohesh në vemprimtarinë që e ke perzgjedh.

Exploro Fakultetin.

Programet

Baçelor, Master dhe Doktoraturë

Lexo më shumë

Laboratorët

Lexo më shumë

Dokumente

Vendime, Rregullore, Konkurse etj.

Lexo më shumë

Disa fjalë nga studentët tanë.

Eronita Jasiqi

Studente e dalluar e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike
Periudha e universitetit është periudhë sfiduese. Por si studente e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, kjo periudhë ishte dhe do mbetet gjithmonë e paharruar falë ngrohtësisë që jep UP – ja. Përkushtimi i profesorëve dhe asistentëve, puna eksperimentale dhe shoqëria me kolegët janë thelbi i studimeve, të cilat te unë kanë ndikuar në formësimin profesional dhe shoqëror gjatë 3 viteve të studimeve. Gjithmonë falënderuese ndaj UP – së për eksperiencat e bukura studentore! #UnëjamUP"

Ikumi Ishidate

Happy Student
I will never forget the time I spent in Prishtina. I believe that applying to PISU was definitely one of the best decisions I've made during my master program.

Gylymser Hoxhaj

Happy Student
International Summer university of Prishtina, is one of the best experiences which every student of Kosovo should undergo.