Biblioteka e Fakulteteve Teknike

Biblioteka e
Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike
Fakultetit të Ndërtimtarisë  dhe
Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
http://biblioteka.uni-pr.edu/

O R A R I  I  P U N Ë S
08:00 ÷ 16:00
E hënë ÷ E Premte

Punonjëset në Bibliotekë:
Merita Gllareva, FIM
E-mail: [email protected]
Tel: +381 (0) 38 552 126 lok.101

Lista e librave, që gjenden në Bibliotekë.