Diskutimi publik i punimeve të Masterit
Tema - SKANIMI I TRUPAVE FIZIK DHE GJENERIMI I 3D MODELIT VIRTUAL TË TYRE; KandidatiGenc Shulemaja; Mentori - Arbnor Pajaziti
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Tema - IDENTIFIKIMI DHE ANALIZA E PARKINGJEVE NË QYTETIN E KLINËS; Kandidati - Rexhep Gashi; Mentori - Naser Lajqi
Publikuar me: 11/10/2021 Shkarko
Tema - ANALIZA DHE PËRPUNIMI I TË DHËNAVE TË TRAFIKUT NË RRJETIN RRUGOR RRETH SHESHIT “NAIM BEKA” NË FERIZAJ; Kandidati - Arbreshë Cikaqi; Mentori - Ilir Doçi
Publikuar me: 24/09/2021 Shkarko
Tema - ANALIZA DHE MODELIMI I PVC-PROFILIT TË DRITAREVE; Kandidati - Lumbardhë Haliti; Mentori - Shaban Buza
Publikuar me: 21/09/2021 Shkarko
Tema - Rëndësia e procesit të riciklimit të pneumatikëve; Kandidati - Valon Telaku; Mentori - Hysni Osmani
Publikuar me: 10/09/2021 Shkarko
Tema - Programimi i scara robot dhe shiritit transportues me DPL (PLC) me softuerin Simantic Menager; Studenti - Fatbardh Krasniqi; Mentori - Agron Pajaziti
Publikuar me: 06/09/2021 Shkarko
Tema- RICIKLIMI I MBETJEVE PLASTIKE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS; Kandidati- Kushtrim Ajvazi; Mentori - Hysni Osmani; Data e publikimit - 03.09.2021
Publikuar me: 03/09/2021 Shkarko