Diskutimi publik i punimeve të Masterit

 1. "ANALIZA TEKNIKO-EKONOMIKE E SISTEMEVE FOTOVOLTAIKE PËR GJENERIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NË SEKTORIN REZIDENCIAL PA DHE ME APLIKIMIN E BATERIVE ELEKTRIKE"; Kandidati:Sahadete Maloku; Mentori:Xhevat Berisha; Data e publikimit:24.03.2021
 2. "ANALIZA E PROJEKTEVE NGA ENERGJIA SOLARE, RAST STUDIMI PROJEKTI SOLAR PARKING "; Kandidati:Ardit Tasholli; Mentori:Xhevat Berisha; Data e publikimit:17.03.2021
 3. "RREGULLIMI I PROCESEVE TË NGROHJES ME PËRDORIMIN E VALVALUAVE BALANCUESE ME QËLLIM TË KURSIMIT TË ENERGJISË TERMIKE"; Kandidati:Ardian Feka; Mentori:Xhevat Berisha; Data e publikimit:16.03.2021
 4. "ANALIZA E SIGURISË NË KOMUNIKACION DHE ZGJIDHJET OPTIMALE NË QYTETIN E SUHAREKËS"; Kandidati:Taulant Beqiraj; Mentori:Ferat Shala; Data e publikimit:11.03.2021
 5. "ANALIZA E SHPEJTËSIVE TË AUTOMJETEVE GJATË NDESHJEVE-GODITJEVE ANËSORE – KËNDORE"; Kandidati:Faton Bunjaku; Mentori:Ferat Shala; Data e publikimit:11.03.2021
 6. “ANALIZA KRITIKE DHE PROPOZIMET E REJA NË KRYQËZIMET KLASIKE QË SHTRIHEN PËRGJATË RRUGËS ISA KASTRATI NË QYTETIN E PRISHTINËS”; Kandidati:Labinot Rusinovci; Mentori:Beqir Hamidi; Data e publikimit:18.05.2021
 7. "ANALIZA DHE PËRPUNIMI I TË DHËNAVE NË RRJETIN RRUGORË ‘’ZAHIR PAJAZITI‘’- PODUJEVË"; Kandidati:Përparim Tovërlani; Mentori:Ilir Doçi; Data e publikimit:18.06.2021
 8. "ANALIZA DHE SIMULIMI I JOLINEARITETIT KOHOR TË QARKULLIMIT TË AUTOMJETEVE NË UDHEKRYQET NË QYTETIN E PEJËS";Kandidati:Sami Bardheci; Mentori:Beqir Hamidi; Data e publikimit:05.07.2021
 9. "ANALIZA DHE SIMULIMI I RRUGËVE NË HYRJE TË QYTETIT TË PODUJEVËS"; Kandidati:Gani Latifi; Mentori:Beqir Hamidi; Data e publikimit:05.07.2021
 10. "ANALIZA DHE SIMULIMI I JOLINEARITETIT KOHOR TË QARKULLIMIT TË AUTOMJETEVE NË SEGMENTIN RRUGOR NE LAGJEN “BREGU I DIELLIT” NE PRISHTINË"; Kandidati:Shqiponja Abdullahu; Mentori:Beqir Hamidi; Data e publikimit:05.07.2021
 11. "ANALIZA E PARAMETRAVE TË TRAFIKUT NË RRUGËT KRYESORE NË KOMUNËN E OBILIQIT"; Kandidati:Bejtush Beqiri; Mentori:Beqir Hamidi; Data e publikimit:05.07.2021
 12. "ANALIZA E PROCESIT TEKNOLOGJIK TË PËRPUNIMIT TË VEGLËS PËR PËRKULJEN E KORNIZËS SË POMPËS TERMIKE"; Kandidati:Edona Retkoceri; Mentori:Hysni Osmani; Data e publikimit:09.07.2021
 13. "PROCESI I MENAXHIMIT TË TRAFIKUT DHE PUNIMEVE GJATË NDËRTIMIT TË RRUGËS NACIONALE M2 MILLOSHEVË - MITROVICË"; Kandidati:Uran Mulaj; Mentori:Naser Lajqi; Data e publikimit:09.07.2021