Diskutimi publik i punimeve të Masterit

Njoftohen të interesuarit se sipas Rregullores per studime  Master Nr.1/334  te dt. 31.05.2023 neni 12 pika 3, Raporti i vlerësimit të punimit të diplomës master së bashku me ekzemplarin e punimit është në diskutim publik për 7 ditë  dhe ndodhet në zyrën e shërbimit të studentëve.

 

Tema - Analiza e teknologjisë grupore bazuar në procesin prodhues të planifikuar _ Kandidatja - Arlinda Elezi_ Mentori - Afrim Gjelaj
Publikuar më:14/06/2024 Shkarko
Tema - PROJEKTIMI I SISTEMEVE TË NVKA TË PALESTRAVE SPORTIVE - RAST STUDIMI “PALESTRA SPORTIVE NË KRUSHË TË MADHE; Kandidati - Adem Govori; Mentori - Rexhep Selimaj
Publikuar më:15/04/2024 Shkarko
Tema - Analiza teknike, ekonomike dhe mjedisore e menaxhimit të energjisë në Sh.m.t. Seknder Luarasi - Suharekë; Kandidati - Leomir Berisha; Mentori - Xhevat Berisha
Publikuar më:28/03/2024 Shkarko
Tema - Aplikimi i Sensorëve në Industrinë Ushqimore; Kandidati - Donjeta Berisha Dragusha; Mentori - Mirlind Bruçi
Publikuar më:27/02/2024 Shkarko
Tema - Përcaktimi i ciklit optimal të saldimit të profileve nga materialet palstike; Kandidati - Jetmira Hertica; Mentori - Hysni Osmani
Publikuar më:07/02/2024 Shkarko
Tema - Siguria në punë dhe mbrojtja e shëndetit gjatë proceseve të saldimit; Kandidati - Fjolla Nasufi; Mentori - Hysni Osmani
Publikuar më:07/02/2024 Shkarko
Tema - Analiza dhe vlerësimi i lirimit të gazrave nga automjetet motorike në trafikun rrugor; Kandidati - Mergim Shala; Mentori - Ramadan Duraku
Publikuar më:05/02/2024 Shkarko
Tema - Përpunimi termik i veglës për shpim dhe prerje të gypave të skeleve; Kandidati - Laureta Azemi; Mentori - Hysni Osmani
Publikuar më:05/01/2024 Shkarko
Tema - Egzaminimi i sistemeve prodhuese dhe kontrollit të cilësisë në përpunimin e tubave të çelikut Ø406.4 mm; Kandidati - Fisnik Avdiu; Mentori - Mirlind Bruçi
Publikuar më:21/12/2023 Shkarko
Tema - PROJEKTIMI I SISTEMEVE NVKA PËR OBJEKTET E KUJDESIT SHËNDETËSORË DHE OBJEKTET FARMACEUTIKE; Kandidati - Mihane Sahitolli; Mentori - Rexhep Selimaj
Publikuar më:12/12/2023 Shkarko
Tema - Analiza dhe optimizimi i parametrave të punës së makinës PinnacleLGS X10 për prodhimin e C-profileve; Kandidati - Festim Bushi; Mentori - Shaban Buza
Publikuar më:05/12/2023 Shkarko
Tema - Shqyrtimi i udhëkryqit egzistues që lidh rrugën rajonale Komoran – Drenas, përkatësisht udhëkryqin në fshatin Zabel; Kandidati - Albert Shala; Mentori - Beqir Hamidi
Publikuar më:04/12/2023 Shkarko
Tema - PCB për automaizimin e pajisjeve dhe përmisimin edukativ në teknologji; Kandidati - Fitim Halimi; Mentori - Xhevahir Bajrami
Publikuar më:13/11/2023 Shkarko
Tema - Modelimi dhe simulimi i pompave termike ajër-ujë që funksionojnë përmes sistemit fotovoltaik; Kandidati - Yll Prebreza; Mentori - Bedri Dragusha
Publikuar më:02/11/2023 Shkarko
Tema - KRAHASUESHMËRIA E ASHPERSISË SË SIPERFAQËS PAS PRERJES ME MAKINAT CNC PLASMA DHE WATERJET PËR ÇELIKUN S355; Kandidati - Agim Salihu; Mentori - Afrim Gjelaj
Publikuar më:19/10/2023 Shkarko
Tema - IDENTIFIKIMI DHE ANALIZA E PARKINGJEVE NË QYTETIN E LIPJANIT; Kandidati - Driton Jaha; Mentori - Naser Lajqi
Publikuar më:21/09/2023 Shkarko
Tema - Analiza e kryqëzimeve me rreth rrotullim në zonat jashtë urbane nga aspekti i sigurisë; Kandidati - Gëzim Krasniqi; Mentori - Naser Lajçi
Publikuar më:14/09/2023 Shkarko
Tema - Modelimi dhe Simulimi i varjes aktive me aplikim të inteligjencës artificiale; Kandidati - Drin Krasniqi; Mentori - Ahmet Shala
Publikuar më:08/09/2023 Shkarko
Tema - ANALIZA EKSPERIMENTALE E ASHPERSISË SË SIPERFAQEVE TË PROCESI I PRERJES ME WATER JET PËR ÇELIKUN E PAKORODUAR 1.4301; Kandidati - Gzim Llabjani; Mentori - Afrim Gjelaj
Publikuar më:07/09/2023 Shkarko
Tema - ANALIZA E NDIKIMIT TË KAPACITETIT AKUMULUES TË NDËRTESËS NË PAJISJET E SISTEMEVE NVKA; Kandidati - Arbër Osmanaj; Mentori - Rexhep Selimaj
Publikuar më:06/09/2023 Shkarko
Tema - Efektet e përpunimit në cilësinë e sipërfaqes së drurit; Kandidati - Kaltrina Sejdiu; Mentori - Hysni Osmani
Publikuar më:17/07/2023 Shkarko
Tema - NDIKIMI I CIKLEVE FIKSE TË PËRPUNIMIT NË AUTOMATIZIMIN E PROCESIT DHE NË OPTIMIZIMIN E KOSTOS SË PËRPUNIMIT TË MAKINA CNC RESATO; Kanidati - Jeton Kryeziu; Mentori - Ferit Idrizi
Publikuar më:10/07/2023 Shkarko
Tema - Analiza kritike e segmentit rrugor Klinë e Eperme - Klinë e Mesme; Kandidati - Burim Uka; Mentori - Sadullah Avdiu
Publikuar më:07/07/2023 Shkarko
Tena - ANALIZA E KOHËS SË QËNDRIMIT TË AUTOBUSËVE TË TRAFIKUT URBAN NË STACIONET E NDALJES NË QYTETIN E PRISHTINËS; Kandidati - Sadete Berisha; Mentori - Ramadan Duraku
Publikuar më:29/06/2023 Shkarko
Tema - ANALIZA DHE PLANIFIKIMI I QARKULLIMIT NË RRJETIN RRUGOR NË QYTETIN E LIPJANIT; Kandidati - Habib Sahitolli; Mentori - Ramadan Duraku
Publikuar më:23/06/2023 Shkarko
Tema - PLANIFIKIMI I ENERGJISË NË KOMUNËN E DRENASIT DHE PËRDORIMI I SOFTUERIT ENMASOFT; Kandidati - Bislime Dvorani; Mentori - Rexhep Selimaj
Publikuar më:23/06/2023 Shkarko
Tema - Modelimi dhe simulimi i rregullatorit automatik të tensionit - AVR për zgjim të Gjeneratorit A3 në Termocentralin Kosova A; Kandidati - Erdoan Zasella; Mentori - Agron Pajaziti
Publikuar më:16/06/2023 Shkarko
Tema - VLERËSIMI I PERFORMANCËS SEZONALE TË SISTEMEVE ME POMPË TERMIKE AJËR-UJË; Kandidati - Arbër Shllaku; Mentori - Xhevat Berisha
Publikuar më:16/06/2023 Shkarko
Tema - APLIKIMI I ALGORITMIT EVOLUTIV NË ZGJEDHJEN E PROCESIT MË TË MIRË TË PËRPUNIMIT NË CNC; Kandidati - Arlind Tasholli; Mentori - Ferit Idrizi
Publikuar më:16/05/2023 Shkarko
Tema - ANALIZA E PËRDORIMIT TË BURIMIT PRIMAR TË ENERGJISË PËR NGROHJEN QENDRORE TË UJIT SANITAR ME QËLLIM TË ZVOGËLIMIT TË DYOKSIDIT TË KARBONIT – I QS PRISHTINË; Kandidati - Gazmend Shala; Mentori -
Publikuar më:12/05/2023 Shkarko
Tema - TRANSPORTI PUBLIK NË KOMUNËN E FERIZAJT DHE PROPOZIMET PËR PËRMIRËSIM; Kandidati - Agon Kamenica; Mentori - Ramadan Duraku
Publikuar më:12/05/2023 Shkarko
Tema - PROJEKTIMI I SISTEMEVE VRF ME RIKUPERIM TË NXEHTËSISË – RAST STUDIMI QKMF-JA NË DEÇAN; Kandidati - Xhemail Zhuniqi; Mentor - Rexhep Selimaj
Publikuar më:11/05/2023 Shkarko
Tema - ANALIZA DHE PËRPUNIMI I TË DHËNAVE NË RRJETIN E NYJEVE TË TRAFIKUT RRETH RRUGËS “ELEZ GECI E MAXHUN BERISHA” NË DEÇAN; Kandidati - Ukë Dabiqaj; Mentori - Ilir Doçi
Publikuar më:08/05/2023 Shkarko
Tema - PROJEKTIMI I SISTEMEVE TË NVKA TË PISHINAVE - RAST STUDIMI PISHINA GJYSMË OLIMPIKE NË QENDRËN MULTI-FUNKSIONALE OMNI SPORT NË MITROVICË; Kandidati - Hekuran Baldedaj; Mentori - Rexhep Selimaj
Publikuar më:04/05/2023 Shkarko
Tema - ZHVILLIMI, KONTROLLIMI DHE MONITORIMI I OPERIMIT TË MEKANIZMIT DY AKSIAL PËR PËRCJELLJEN E TRAJEKTORES SË DIELLIT – SM44M3V15P ME GRUP TË MODULEVE FOTOVOLTAIKE; Kandidati - Zgjim Guraziu; Mento
Publikuar më:27/04/2023 Shkarko
Tema - Hulumtimi i gabimeve në tegel dhe në zonë të ndikimit termik të gypave me tegel spiral nga çeliku konstruktiv; Kandidati - Agnesë Ramadani; Mentori - Hysni Osmani
Publikuar më:20/04/2023 Shkarko
Tema - Studim i Rasteve mbi Analizën Analitike për Sistemin e Kontrollit të Stabilizimit në Kohë Reale të Lavjerrësit të Dyfishtë të Invertuar; Kandidati - Erjon Shala; Mentori - Xhevahir Bajrami
Publikuar më:19/04/2023 Shkarko
Tema - IDENTIFIKIMI DHE PREVENTIMI I HUMBJEVE TERMIKE DHE RRJEDHJEVE NË SISTEMIN E KOGJENERIMIT PËR QYTETIN E PRISHTINËS; Kandidati - Bamir Shala; Mentori - Drenusha Krasniqi Alidema
Publikuar më:19/04/2023 Shkarko
Tema - ANALIZA E JOLINEARITETIT TE QARKULLIMIT DHE SHQYRTIMI I ZGJIDHJEVE TË REJA; Kadnidati - Fatjon Thaçi; Mentori - Beqir Hamidi
Publikuar më:14/04/2023 Shkarko
Tema - Analiza dhe projektimi i rrugës rajonale R119 që kalon në qytetin e Malishevës; Kandidati - Mirlinda Zulfaj; Mentori - Sadullah Avdiu
Publikuar më:13/04/2023 Shkarko
Tema - RREGULLIMI OPTIMAL I PROCESIT TE FISKALIZIMIT; Kandidati - Shani Veliu; Mentori - Agron Pajaziti
Publikuar më:05/04/2023 Shkarko
Tema - RREGULLIMI DHE MONITORIMI I PUNËS SË POMPËS ZHYTËSE SOLARE PËRMES SENSORIT INTELIGJENT DIELLOR; Kandidati - Erestina KOZHANI; Mentori - Agron Pajaziti
Publikuar më:27/03/2023 Shkarko
Tema - PROJEKTIMI I SISTEMEVE TË NVKA TË OBJEKTEVE ME FUNKSIONIM TË PËRKOHSHËM – RAST STUDIMI SALLA E DASMAVE “ILIRIA”; Kandidati - Bajram Mustafa; Mentori - Rexhep Selimaj
Publikuar më:23/02/2023 Shkarko
Tema - NDËRTESAT ME KONSUM AFËR ZERO TË ENERGJISË; Kandidati - Alma Rexhepi; Mentori - Bedri Dragusha
Publikuar më:23/02/2023 Shkarko
Tema - Rekonstruimi dhe analiza e përmbysjes së Automjeteve për shpejtësi të mëdha të lëvizjes; Kandidati - Ermira Gashi; Mentori - Naser Lajqi
Publikuar më:21/02/2023 Shkarko
Tema - OPTIMIZIMI I SISTEMEVE PËR NGROHJE-FTOHJE PËRMES POMAPVE TERMIKE PËR OBJEKTIN MULTIFUNKSIONAL – ARTING NË PRISHTINË ; Kandidati - Premtim Imeri; Mentori - Bedri Dragusha
Publikuar më:31/01/2023 Shkarko
Tema - Përzgjedhja e materialit për dizajnimin e prodhimit në masë-rast studimi; Kandidati - Gresa Dreshaj; Mentori - Hysni Osmani
Publikuar më:31/01/2023 Shkarko
Tema - Analiza e kohës së punës, pushimit të personelit që kryejnë transport rrugor ndërkombëtar përmes pajisjeve regjistruese të tahografit...; Kandidati - Bastri Sallahu; Mentori - Ramadan Duraku
Publikuar më:25/01/2023 Shkarko
Tema - TURBINAT E ERËS, NDIKIMI NË MJEDIS, SIMULLIMI DHE MODELIMI I TYRE; Kandidati - Albert Aliu; Mentori - Rexhep Selimaj
Publikuar më:24/01/2023 Shkarko
Tema - PËRMIRËSIMI I PËRFORMANCAVE TË MOTORËVE TË AUTOMJETEVE MOTORIK DUKE APLIKUAR SISTEMET INTELIGJENTE TË KONTROLLIT “BOSCH MOTRONIC MED 7.5.10” DHE “CR EDC 15”; Kandidati - Kushtrim Lajqi; Mentori
Publikuar më:23/01/2023 Shkarko
Tema - ANALIZA ENERGJETIKE PËR SHNDËRRIM ME KONSUM TË ULËT TË ENERGJISË TË OBJEKTIT TË FSHMN-së ME SOFTUERIN DESIGN BUILDER; Kandidati - Fatlinda Berisha; Mentori - Bedri Dragusha
Publikuar më:28/12/2022 Shkarko
Tema - Kontrolli i cilësisë së detaleve të salduara dhe të rigjeneruara të ekskavatorit; Kandidati - Bahtije Pllana; Mentori - Hysni Osmani
Publikuar më:28/12/2022 Shkarko
Tema - PROGRAMIMI DHE IMPLEMENTIMI I SISTEMIT TË RI MEKATRONIK TË LINJËS 11 DHE 12 TE THËRMUESIT ME INGRANIM NË NEWCO FERRONIKEL NË GLLOGOC; Kandidati - Rexhep Rexha; Mentori - Agron Pajaziti
Publikuar më:13/12/2022 Shkarko
Tema - Ndikimet mjedisore të procesit të përpunimit dhe riciklimit të termoplastikës; Kandidati - Rialda Loshaj; Mentori - Hysni Osmani
Publikuar më:09/12/2022 Shkarko
Tema - ANALIZA E KAPACITETIT DHE NIVELI I SHËRBIMIT PËR PROJEKTIN RRUGA TRANSIT NË QYTETIN E KLINËS; Kandidati - Qendrim Millaku; Mentori - Ramadan Mazrekaj
Publikuar më:07/12/2022 Shkarko
Tema - KRITERET E PROJEKTIMIT DHE NDËRTIMIT TË KANALEVE TË AJRIT NË SISTEMET E KONDICIONIMIT; Kandidati - Valëza Haradini; Mentori - Rexhep Selimaj
Publikuar më:29/11/2022 Shkarko
Tema - Analiza e efektivitetit të teknologjisë së transportit rrugor në linjë të rregullt ndërkombëtarë të udhëtarëve me autobus; Kandidati - Qendrim Veselaj; Mentori - Ramadan Duraku
Publikuar më:25/11/2022 Shkarko
Tema - ANALIZA EKONOMIKO-ENERGJETIKE E PËRDORIMIT TË POMPËS TERMIKE DHE KALDAJES ME PELET PËR NJË SHTËPI BANIMI (P+1)” ; Kandidati - Agron Makolli; Mentori - Bedri Dragusha
Publikuar më:25/11/2022 Shkarko
Tema - Zhvillimi metodik dhe modelimi I konstruksionit të radiatorëve për nxemje qendrore; Kandidati - Lorik Berisha; Mentori - Sadullah Avdiu
Publikuar më:25/11/2022 Shkarko
Tema - ANALIZA DHE STUDIMI I PERFORMANCËS SË ROBOTIT ME 6 SHKALLË TË LIRA TË LËVIZJES; Kandidati - Lum Rexha; Mentor - Arbnor Pajaziti
Publikuar më:21/11/2022 Shkarko
Tema - INSTALIMI I SISTEMIT FOTOVOLTAIK ME FUQI 200 kWp NË FABRIKËN E STIROPORIT GRANITI sh.p.k; Kandidati - Ardit Ajazi; Mentor - Xhevat Berisha
Publikuar më:16/11/2022 Shkarko
Tema - ANALIZA TEKNIKO-EKONOMIKE E POMPAVE TERMIKE AJËR-AJËR NDAJ ATYRE AJËR-UJË PËR NJË OBJEKT TË ADMINISTRATËS; Kandidati - Meriton Berisha; Mentori - Bedri Dragusha
Publikuar më:16/11/2022 Shkarko
Tema - Modelimi dhe simulimi i Varjës aktive duke shfrytëzuar algoritmin Predictive Control (H∞); Kandidati - Arden Bojaxhi; Mentor - Xhevahir Bajrami
Publikuar më:18/10/2022 Shkarko
Tema - APLIKIMI I SENZORËVE NË INDUSTRIN E PËRPUNIMIT TË LËNGJEVE; Kandidati - Alba Kurtishaj; Mentori - Mirlind Bruçi
Publikuar më:17/10/2022 Shkarko
Tema - PRODHIMI DHE INSTALIMI I MODULEVE FOTOVOLTAIKE NË NJË SISTEM PËR GJENERIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE; Kandidati -Lendita Llapi; Mentori - Hysni Osmani
Publikuar më:11/10/2022 Shkarko
Tema - KAPACITETI DHE NIVELI I SHËRBIMIT I RRUGËS R-107 NË KOMUNEN E DEÇANIT; Studenti - Elvis Dabiqaj; Mentori - Ramadan Mazrekaj
Publikuar më:29/09/2022 Shkarko
Tema - HULUMTIMI I GJENDJES TEKNIKE TË AMORTIZATORËVE NË AUTOMJET QË TESTOHEN ME PAJISJEN E PRODHUESIT “BEISSBARTH”; Kandidati - Basri Qerimi; Mentori - Agron Pajaziti
Publikuar më:19/09/2022 Shkarko
Tema - APLIKIMI I KRAHËVE ROBOTIKË NË INDUSTRI; Kandidati - Anita Alimusaj Bajrami; Mentori - Mirlind Bruçi
Publikuar më:29/08/2022 Shkarko
Tema - MODELIMI DHE SIMULIMI I SASISË SË LAGËSHTISË SË NJË MJEDISI TERMIK; Kandidati - Valon Rrustemi; Mentori - Rexhep Selimaj
Publikuar më:22/07/2022 Shkarko
Tema - Teknologjia e përpunimit të mbrojtësit të rrotave të punuar nga materialet kompozite; Kandidati - Gentiana Salihu; Mentori - Hysni Osmani
Publikuar më:18/07/2022 Shkarko
Tema - PЁRCAKTIMI I PARAMETRAVE TЁ SALDIMIT TЁ LLAMARINЁS ME METODЁN MAG; Kandidati - Samire Isufi; Mentori - Hysni Osmani
Publikuar më:07/07/2022 Shkarko
Tema - ANALIZA DHE PËRPUNIMI I TË DHËNAVE TË TRAFIKUT NË RRJETIN E RRUGËVE TË QYTETIT TË KUMANOVËS; Kandidati - Adelon Ajdini; Mentori - Ilir Doçi
Publikuar më:06/07/2022 Shkarko
Tema - PLANIFIKIMI DHE PROJEKTIMI I RRJETIT RRUGOR NË QYTETIN E DRENASIT; Kandidati - Delvete Lushtaku; Mentori - Sadullah Avdiu
Publikuar më:04/07/2022 Shkarko
Tema - Lokalizimi dhe navigimi i robotit mobil - Shembull Turtlebot 2i; Kandidati - Agnesa Prebreza; Mentori - Xhevahir Bajrami
Publikuar më:04/07/2022 Shkarko
Tema - Identifikimi i gjendjes ekzistuese dhe dhënia e propozimeve për përmirësimin e sinjalizimit horizontal dhe vertikal në zonën qendër të qytetit të Gjakovës; Kandidati - Lorenta Mataj; Mentori -
Publikuar më:27/06/2022 Shkarko
Tema - APLIKIMI I KOLEKTORËVE SOLAR NË KLINIKËN E PEDIATRISË NË QKUK PRISHTINË; Kandidati - Ilir Raci; Mentori - Bedri Dragusha
Publikuar më:15/06/2022 Shkarko
Tema-Hulumtimi eksperimental i temperaturës së prerjes për çelikun e kalitur Ck45; Kandidati- Edon Bunjaku; Mentori - Afrim Gjelaj
Publikuar më:15/06/2022 Shkarko
Tema - Hulumtimi eksperimental dhe analiza e ashpërsisë së sipërfaqes në procesin e tornimit për metalet e forta; Kanditati - Drilon Beqiri; Mentori - Afrim Gjelaj
Publikuar më:15/06/2022 Shkarko
Tema - Simulimi dhe analiza e linjës prodhuese përmes softwerit Flexsim; Kandidati - Lirjeta Lokaj; Mentori - Mirlind Bruçi
Publikuar më:06/05/2022 Shkarko
Tema - BINJAKËT DIGJITAL DHE ROLI I TYRE PËR ZHVILLIMIN E PROGRAMEVE PËR AUTOMATIZIMIN E SISTEMEVE,IMPLEMENTIMI I TIJ NË NJË MAKINË REALE; KandidatiMergim Gjoka; MentoriAgron Pajaziti
Publikuar më:04/05/2022 Shkarko
Tema - Manipulimi i krahut robotik bazuar në imazhet e marra nga kamera; Kandidati - Blerta Hajdini; Mentori - Xhevahir Bajrami
Publikuar më:27/04/2022 Shkarko
Tema - Hulumtimi i faktorëve gjatë planifikimit dhe projektimit të parking garazhës para Fakultetit Filologjik dhe aplikimi i sistemeve inteligjente; Kandidati - Mimoza Blakaj; Mentori - Arbnor Pajazi
Publikuar më:14/04/2022 Shkarko
Tema - ANALIZA E RRJETIT RRUGOR RRETH RRUGËVE ‘SKËNDERBEU’ DHE ‘XHAVIT BAJRAKTARI’ NË SUHAREKË DHE PROPOZIMI I ZGJIDHJEVE TË PROBLEMEVE TË QARKULLIMIT NË TRAFIK; Kandidati - Zgjimi Bajraktari; Mentori
Publikuar më:07/04/2022 Shkarko
Tema - ANALIZA DHE SIMULIMI I RRUGËVE NË HYRJE TË QYTETIT TË PEJËS; Kandidati - Alush Kelmendi; Mentori - Beqir Hamidi
Publikuar më:06/04/2022 Shkarko
Tema - Trajtimi termik dhe kimiko-termik i çeliqeve për vegla; Kandidati - Miradije Kadrija; Mentori - Hysni Osmani
Publikuar më:01/04/2022 Shkarko
Tema - ANALIZA DHE TRAJTIMI I PROBLEMEVE NË RRETHRROTULLIMIN NË FSHATIN MAZGIT MAGJISTRALJA PRISHTINË – MITROVICË; Kandidati - Bashkim Rrustolli; Mentori - Beqir Hamidi
Publikuar më:30/03/2022 Shkarko
Tema - ANALIZA TEKNIKE DHE EKONOMIKE E ENERGJISË SË NEVOJSHME PËR NGROHJEN E SHTËPISË “L1” NË LAGJEN QËNDRESA; Kandidati - Besnik Balaj; Mentori - Xhevat Berisha
Publikuar më:25/03/2022 Shkarko
Tema - APLIKIMI I EKOLOGJISË INDUSTRIALE NË TERMOCENTRALIN ”KOSOVA- A” NGA ASPEKTI I PËRDORIMIT TË MBETJEVE NGA NJË PJESË E SISTEMIT SI LËNDË E PARË NË PRODHIMIN E ENERGJISË; Kandidati - Bujar Tërmkol
Publikuar më:24/03/2022 Shkarko
Tema - IMPLEMENTIMI I METODOLOGJISË 5S NË SEKTORIN E MIRËMBAJTJES NË N.P.K. “Trafiku Urban” SH.A.; Kanidati - Taulant Zeqiri; Mentori Naser Lajqi
Publikuar më:21/03/2022 Shkarko
Tema - LOKALIZIMI DHE KRIJIMI I HARTAVE TË LËVIZJEVE NË KOHË REALE (SLAM) TË ROBOTËVE MOBIL DUKE SHFRYTËZUAR INTELIGJENCËN ARTIFICIALE (AI); Kandidati - Albin Krrabaj; Mentori - Arbnor Pajaziti
Publikuar më:14/03/2022 Shkarko
Tema - LOGJISTIKA NË FABRIKËN KOSOVA-MONT DHE TRANSPORTI I BRENDSHËM DHE I JASHTËM I PRODUKTEVE TË FABRIKËS KOSOVA MONT; Kandidati - Nora Bajrami; Mentori - Ilir Doçi
Publikuar më:08/03/2022 Shkarko
Tema - PËRZGJEDHJA E KONCEPTEVE NË LIDHJEN E DHËMBËZORËVE ME BOSHTE; Kandidati - Valmire Vrajolli; Mentori - Riad Ramadani
Publikuar më:07/03/2022 Shkarko
Tema - LOGJISTIKA NË FABRIKËN KOSOVA-MONT DHE TRANSPORTI I BRENDSHËM DHE I JASHTËM I PRODUKTEVE TË FABRIKËS KOSOVA MONT; Kandidati - Nora Bajrami; Mentori - Ilir Doçi
Publikuar më:09/03/2022 Shkarko
Tema - MEKATRONIKA NË INDUSTRINË E PRODHIMIT - Shembull studimit Linja FESTO MPS; Kandidati - Agon Prebreza; Mentori - Xhevahir Bajrami
Publikuar më:07/03/2022 Shkarko
Tema - Transporti publik në komunën e Mitrovicës së Jugut dhe propozimi për përmirësim; Kandidati - Artan Ibishi; Mentori - Ramadan Duraku
Publikuar më:02/03/2022 Shkarko
Tema - Dizajnimi i veglave për përpunim me deformim plastik; Kandidati -Gentrina Blakaj; Mentori - Hysni Osmani
Publikuar më:25/02/2022 Shkarko
Tema - KONTROLLI ME SHKATËRRIM I BASHKËSIVE TË SALDUARA; Kandidati -Rinor Hajrizi; Mentori - Hysni Osmani
Publikuar më:25/02/2022 Shkarko
Tema - ANALIZA E KAPACITETIT TË INFRASTRUKTURËS RRUGORE DHE NIVELIT TË SHËRBIMIT I RRUGËS NACIONALE N2 NË KOMUNËN E VUSHTRRISË; Kandidati - Armend Musliu; Mentori - Ramadan Mazrekaj
Publikuar më:17/01/2022 Shkarko
Tema - DIZAJNIMI DHE PRERJA E ELEMENTEVE TË KONSTRUKSIONEVE METALIKE ME METODA JOKONVENCIONALE; Kandidati - Lorand Zejna; Mentori - Afrim Gjelaj
Publikuar më:17/12/2021 Shkarko
Tema - Analiza e zëvendësimin të gjenerimit të energjisë elektrike nga Termocentrali Kosova B1 me fuqi 315 MW me sistemet fotovoltaike; Kandidati - Sylejman Qerimi; Mentori - Xhevat Berisha
Publikuar më:09/12/2021 Shkarko
Tema - LËNDËT E AKSIDENTEVE NË KOMUNIKACION NË REGJIONIN E PEJËS; Kandidati - Enis Elezaj; Mentori - Naser Lajqi
Publikuar më:23/11/2021 Shkarko
Tema - LOGJISTIKA E PRODUKTEVE SANITARE TË KOMPANISË FRESH-CO GJATË PRODHIMIT DHE PËRGATITJA PËR TRANSPORT NË DESTINACIONIN FINAL; Kandidati - Leonita Loshaj; Mentori - Ilir Doçi
Publikuar më:02/11/2021 Shkarko
Tema - DIZAJNIMI DHE ANALIZA E VEGLËS SHTRËNGUESE PËR OPERACIONE NË TAVOLINËN E PUNËS; Kandidati - ARBËR AVDIU; Mentori - SHABAN BUZA
Publikuar më:29/10/2021 Shkarko
Tema - SKANIMI I TRUPAVE FIZIK DHE GJENERIMI I 3D MODELIT VIRTUAL TË TYRE; KandidatiGenc Shulemaja; Mentori - Arbnor Pajaziti
Publikuar më:11/10/2021 Shkarko
Tema - IDENTIFIKIMI DHE ANALIZA E PARKINGJEVE NË QYTETIN E KLINËS; Kandidati - Rexhep Gashi; Mentori - Naser Lajqi
Publikuar më:11/10/2021 Shkarko
Tema - ANALIZA DHE PËRPUNIMI I TË DHËNAVE TË TRAFIKUT NË RRJETIN RRUGOR RRETH SHESHIT “NAIM BEKA” NË FERIZAJ; Kandidati - Arbreshë Cikaqi; Mentori - Ilir Doçi
Publikuar më:24/09/2021 Shkarko
Tema - ANALIZA DHE MODELIMI I PVC-PROFILIT TË DRITAREVE; Kandidati - Lumbardhë Haliti; Mentori - Shaban Buza
Publikuar më:21/09/2021 Shkarko
Tema - Rëndësia e procesit të riciklimit të pneumatikëve; Kandidati - Valon Telaku; Mentori - Hysni Osmani
Publikuar më:10/09/2021 Shkarko
Tema - Programimi i scara robot dhe shiritit transportues me DPL (PLC) me softuerin Simantic Menager; Studenti - Fatbardh Krasniqi; Mentori - Agron Pajaziti
Publikuar më:06/09/2021 Shkarko
Tema- RICIKLIMI I MBETJEVE PLASTIKE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS; Kandidati- Kushtrim Ajvazi; Mentori - Hysni Osmani; Data e publikimit - 03.09.2021
Publikuar më:03/09/2021 Shkarko