Bashkëpunimi me universitetet tjera

Lista e universiteteve dhe kolegjeve me të cilat Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike ka bashkëpunim në formë të projekteve të përbashkëta ose në formë të shkëmbimit të stafit dhe studentëve:

 • Oakland University, Oakland, Michigan, USA
 • Koszalin University of Technology, Koszalin, Poland
 • Kielce University of Technology, Kielce, Poland
 • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany
 • University of Szeged, Faculty of Engineering, Szeged, Hungary
 • University of Maribor, Maribor, Slovenia
 • University of Zagreb, Zagreb, Croatia
 • North University, Varazhdin, Croatia
 • University St KLIMENT OHRIDSKI, Manastir, North Macedonia
 • Technical University of Sofia, Sofje, Bulgari.
 • Erciyes University, Kayseri, Turkey
 • Universiteti i Prizrenit "Ukshin Hoti", Kosovë
 • Albanian University Tirana, Albania,
 • Canadian Institute of Technology, Tirana, Albania,
 • Fachhoch Schule Technikum Vienna, Austria,
 • Vienna University of Technology, Vienna, Austria
 • Mother Teresa University, North Macedonia
 • Polytechnic University of Tirana, Albania
 • South East European University, Tetovo, North Macedonia
 • Nigde Omer Halisdemir University Nigde, Turkey