Konkurs nga kompania Ejona SH.P.K. për studentët e FIM

10 Korrik 2024
SHARE

**Pozitat e hapura:** Praktikant i Inxhinierisë Makinerike dhe Teknik i Makinerisë
**Kompania:** EJONA SH.P.K  
**Lokacioni:** Prishtinë

**Detyrat tuaja:*
1. Identifikimi i probleme te pajisjeve ose sistemeve te ndryshme makinerike.
2. Asistimi ne intervenimin dhe sanimin e defekteve.
3. Pergatitja e raporteve te punes dhe diagnostifikimit.

**Kerkesat:**

- Apsolvent apo Bachelor nga fusha e Inxhinierisë Mekanike, Industriale, Mekatronike ose të ngjashme
- Aftësi për të punuar në grup dhe gatishmëri për të punuar me departamente të ndryshme
- Mënyrë e strukturuar e punës me një shkallë të lartë iniciative, si dhe mendim dhe veprim inovativ
- Puna e pavarur dhe e përgjegjshme
- Gatishmëria per te qene bashkepunues me teknik dhe zyrtar te profileve te ndryshme.

**Dokumentet për aplikim:**

- CV
- Diploma (nese aplikohet)
Aplikimi bëhet në mënyrë elektronike dhe duhet të dërgohet në e-mail: [[email protected]]. Për më shumë informacione, kontaktoni në [email protected] ose +38349137987.