Njoftim për shtyjren e mbajtjes së provimit pranues për studentët e vitit të parë (Baçelor) - afati plotësues

17 Shtator 2021
SHARE

Provimi pranues për studentët e vitit të parë (Baçelor) - afati plotësues,  do të mbahet më datën 29.09.2021 prej orës 13:00.

Studentët duhet të paraqiten 30 minuta para fillmit të mbajtjes së provimit.

 

Vërejtje:
1. Për pjesëmarrje në provim, kandidatët duhet të kenë Letërnjoftimin si dhe fletë konfirmimin e lëshuar nga shërbimi studentor me rastin e dorëzimit të dokumenteve.
2. Duhet të respektohen rregullat e IKSHPK-së, si në objekt ashtu edhe jashtë tij, si në vijim:
- mbajtja e obligueshme e maskës,
- mbajtja e obligueshme e distancës.

Suksese në provim.