Raport i Komisionit nga Këshilli Drejtues i UP-së, për ndarjen e bursave universitare për studentët e nivelit master dhe doktoratë të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'', për vitin akademik 2022-2023

16 Qershor 2023
SHARE

Raport i Komisionit nga Këshilli Drejtues i UP-së, për ndarjen e bursave universitare për studentët e nivelit master dhe doktoratë të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'', për vitin akademik 2022-2023 e gjeni më poshtë:

Raport i Komisionit nga Këshilli Drejtues i UP-së për FIM