Afati i provimeve i apsolventeve Dhjetor 2023

26 Dhjetor 2023
SHARE

Ne bashkërendim me FIEK afati i absolventeve, vetëm për nivelin Bachelor do te mbahet me date 04.01.2024 duke filluar nga ora 13:00
 
Studentet mund te paraqesin vetëm një provim
 
Paraqitja e provimeve 27-30 Dhjetor 2023
 
Notimi mbyllet me 15 Janar 2024 dhe nuk ka shtyrje.