Rezultatet preliminare për konkursin e studimeve master - afati plotësues të vitit akademik 2023/2024 - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

20 Tetor 2023
SHARE

Në linqet e më poshtme mundë të i shihni rezultatet preliminare të provimit pranues master - afati plotësues në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike sipas programeve, të mbajtur më 20.10.2023

Programi Termoenergjetika dhe Energjia e Ripërtëritshme
Programi Mekatronikë
Programi Dizajn Inxhinierik dhe Automjete


Vërejtje: Afati i ankesave është i përcaktuar sipas konkursit.