Afati i provimeve - Janar 2023

07 Janar 2023
SHARE

Afati i provimeve mbahet prej 16 Janar deri me 15 shkurt 2023.

Studentët paraqesin provimet n
ë mes të datave 10.01.2023 - 15.01.2023.  
 
Studentët të përcjellin afatin e provimeve për ndonjë ndryshim eventual.

Afati Janar 2023_Bachelor

Afati Janar 2023_Master