Rezultatet preliminare të konkursit plotësues në studimet master të vitit akademik 2022/2023 - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

25 Tetor 2022
SHARE

Rezultatet preliminare të konkursit plotësues në studimet master të vitit akademik 2022/2023 - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, mund ti gjeni në linqet e më poshtme sipas programeve:

Programi Termoenergjetikë dhe Energjia e Ripërtëritshme
Programi Komunikacion rrugor
Programi Mekatronikë
Programi Dizajn Inxhinierik dhe Automjete