Afati i provimeve - Shtator 2022

25 Korrik 2022
SHARE

Afati i provimeve - Shtator 2022

Studentet i paraqesin provimet nga datat 24.08.2022 deri më 30.08.2022 .

Afati Shtator 2022_Bachelor

Afati Shtator 2022_Master

Vërejtje: Studentët të percjellin Afatin e provimeve për ndonjë ndryshim të mundshëm!