Rezultatet përfundimtare për konkursin e studimeve master të vitit akademik 2021/2022 - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

14 Tetor 2021
SHARE

Në linqet e më poshtme mundë të i shihni rezultatet përfundimtare të provimit pranues master në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike sipas programeve, të mbajtur më 09.10.2021.

Programi Termoenergjetika dhe Energjia e Ripërtëritshme
Programi Komunikacion rrugor
Programi Mekatronikë

 

Vërejtje: Vendimet e ankesave mund të mirren në Dekanat.