Hapet SEMS për regjistrim të semestrit Dimëror 2023/24

29 Shtator 2023
SHARE

Ju njoftojmë se afati për regjistrimin e semestrit dimëror të vitit akademik 2023/24, për studentët e të gjitha niveleve të studimit, do të jetë i hapur në Sistemin Elektronik për Menaxhimin e Studentëve (SEMS) prej datës 2.10.2023 deri më 31.10.2023

 

Për regjistrimin e studentëve të niveleve bachelor dhe master në vitet vijuese, do të zbatohen kushtet e përcaktuara me vendimet respektive të Senatit të UP-së. 

Lidhur me vazhdimin e kohëzgjatjes së afatit për përfundimin e studimeve,  duhet zbatuar Vendimi me nr. prot. 2/177, datë 28.9.2023.

 

1-172, 28.9.2023, Vendim i Senatit të UP-së, mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve baçelor

 

1-171, 28.9.2023, Vendim i Senatit të UP-së, mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve master

 

2-177, 28.9.2023, Vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së afatit për përfundimin e studimeve për studentët e nivelit të studimeve baçelor, master dhe doktoratë