Afati i provimeve Nëntor 2022

14 Nëntor 2022
SHARE

Afati i provimeve Nëntor 2022 mbahet në datat 25.11.2022 dhe 02.12.2022. Të gjitha provimet fillojnë në ora 10:00.
 
Më 25.11.2022  mbahen provimet e semestrave tek, ndërsa me 02.12.2022 mbahen provimet e semestrave çift.
Lënda Mekanika Teknike I, mbahet të njëjtën ditë me provimet e semestrave çift, por prej orës 13:00.

Paraqitja e provimeve bëhet në datat 18.11 - 23.11.2022. Studentët mund të paraqesin jo më shumë se dy provime.