Njoftimi dhe lista e aplikuesëve për provim pranues për studentët e vitit të parë (Baçelor) afatin plotësues - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

16 Shtator 2022
SHARE

Listat e aplikuesëve sipas programit mund ti gjeni më poshtë:

    Programi Prodhimtari dhe Inxhinieri Industriale me Menaxhment
    Programi Termoenergjetikë dhe Energjia e Ripërtëritshme
    Programi Komunikacion dhe transport
    Programi Mekatronikë


Provimi pranues për studentët e vitit të parë (Baçelor) afati plotësues, do të mbahet më datën 20.09.2022 prej orës 09:00.

Studentët duhet të paraqiten 30 minuta para fillmit të mbajtjes së provimit.

Provimi pranues do të mbahet nga lënda Matematikë.


Të gjithë kandidatët janë të obliguar që të respektojnë rekomandimet e IKSHP-së për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19