Rezulatet përfundimtare të Konkursit për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore të vitit akademik 2022/23 - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

25 Korrik 2022
SHARE

Rezulatet përfundimtare të Konkursit për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore të vitit akademik 2022/23 - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, mund ti gjeni më poshtë sipas programeve:

Programi Prodhimtari dhe Inxhinieri Industriale me Menaxhment
Programi Termoenergjetikë dhe Energjia e Ripërtëritshme
Programi Komunikacion dhe transport
Programi Mekatronikë

Informatë: Regjistrimi i kandidatëve të pranuar bëhet në Adiministraten Qendrore të UP-së (ndërtesa e Bibliotekës Universitare) më 08 Shtatotor 2022 prej orës 09:00 - 12:00 dhe 13:00 - 15:00.

Dokumentet e nevojshme janë:

  1. Fletergjistrimin e plotësuar i cili nxirret nga faqja https://apliko.uni-pr.edu/Regjistrimet.   
  2. Dy fotografi( formati 4.5 x 6 cm) sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.
  3. Sipas UA(MASHTI) Nr. 09/2021, të gjithë studentët që fillojnë studimet në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina" lirohen nga pagesa e tarifës së shkollimit kur e regjistrojnë semestrin për herë të parë