Afati i provimeve - Janar 2022

06 Janar 2022
SHARE

Afati i provimeve mbahet prej 17 Janar deri me 14 shkurt 2022.

Studentët paraqesin provimet në mes të datave 08.01.2022 - 15.01.2022.  
 
Studentët të përcjellin afatin e provimeve për ndonjë ndryshim eventual.
 

Orari i provimeve - Afati Janar 2022_Master

Edhe per kete afat provimet do të organizohen duke respektuar rekomandimet dhe udhëzimet e IKSHP për masat kundër pandemisë.