Rezultatet përfundimtare për konkursin e studimeve master - afati plotësues të vitit akademik 2021/2022 - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

29 Tetor 2021
SHARE

Në linqet e më poshtme mundë të i shihni rezultatet përfundimtare të provimit pranues master - afati plotësues në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike sipas programeve, të mbajtur më 26.10.2021.

Programi Termoenergjetika dhe Energjia e Ripërtëritshme
Programi Komunikacion rrugor
Programi Mekatronikë


Vërejtje: Vendimet e ankesave mund të mirren në Dekanat.