Orari i Mësimit në Semestrin Dimëror 2021/2022

13 Tetor 2021
SHARE

Mësimi në Semestrin Dimëror, Viti shkollor 2021/2022 fillon më 15 Tetor, 2021.

Bashkangjitur janë Orari i mësimit si dhe Grupët e Studenteve në Vitin I.
Orari i mësimit është për nivelin Bachelor, dhe Viti II Master.
Orari për Vitin I Master do të publikohet kur të përfundojnë procedurat e pranimit të studentëve.

Orari i mësimit Baçelor
Grupet e studentëve - Viti i parë Baçelor
Orari i mësimit Master

Përshkrimi i mënyrës së mbajtjes së mësimit është dhënë në Orar.

Pritja solemne e studentëve të vitit të parë të studimeve Bachelor bëhet me 15.10.2021 
Ora 10:00 Amfiteatri 414 për programet: 
- Mekatronikë
- Dizajn Inxhinierik dhe Automjete
Ora 10:15 Amfiteatri 415 për programet: 
- Termoenergjetikë dhe Energji e Ripërtëritshme
- Komunikacion dhe Transport