Lista lëndëve për Testin në Provimin Pranues Master 2021/2022

01 Tetor 2021
SHARE

Lajmërohen kandidatët për provim pranues Master se Lëndët profesionale nga të cilat biejnë pyetje për provim pranues Master 2021/2022 janë:

Programi: TERMOENERGJETIKA DHE ENERGJIA E RIPËRTËRITSHME

- Profili: Termoenergjetikë dhe Termoteknikë

 1. Mekanika e fluideve
 2. Termodinamika
 3. Ngrohja
 4. Gjeneratorët e avullit
 5. Pajisjet ftohëse
 6. Gjuhë angleze

- Profili: Sistemet e Energjisë e Ripërtëritshme

 1.  Mekanika e fluideve
 2.  Termodinamika
 3.  Ngrohja
 4.  Bazat e energjisë së ripërtërishme
 5.  Efiçienca e energjisë
 6.  Gjuhë angleze.

 

* Programi Komunikacion rrugor

 1.  Bazat e infrastrukturës së komunikacionit
 2. Transport Publik
 3. Teoria e qarkullimit në komunikacion
 4. Mjetet transportuese në komunikacion
 5. Planifikimi në komunikacion
 6. Gjuhë angleze

 

* Programi Mekatronikë

 1. Elektroteknika
 2. Sensorët dhe aktuatorët në mekatronikë
 3. Bazat e teknikes se Rregullimit
 4. Rregullimi inxhinierik i pajisjeve dhe robotët industrial
 5. Mekatronika e automjeteve
 6. Gjuhë angleze

 

Provimi pranues do të mbahet më 09 Tetor 2021 prej orës 09:00.

Suksese studentëve në provimin pranues.