Njoftim - Mundësi punësimi nga ENGHOUSE

18 Janar 2023
SHARE

MUNDËSI PUNËSIMI

INXHINIER-E / PROJEKT MENAXHER-E

Përshkrimi i punës, detyrat dhe përgjithësitë kryesore:

 • Përgatitë projektet, ofertat kalkulimet e sistemeve bashkohore të ngrohjes, ftohjes, ventilimit dhe klimatizimit (HVAC)
 • Menaxhon projektet e kontraktuara
 • Përgjegjës për zbatueshmërinë e instalimeve sipas projektit
 • Kontrollon dhe monitoron punët nga fillimi deri në përfundim
 • Raporton për ecurinë dhe fazat e realizimit të projektit
 • Mbanë evidencën e raportit të punëve ditore dhe evidencën e zbatueshmërisë së projekteve në vendpunishte.

Kriteret e punësimit:

 • Diploma Bachelor/Master nga Fakulteti I Inxhinierisë Mekanike – Drejtimi Termoteknologji dhe Termoteknikë.
 • Njohja e gjuhës Angleze.
 • Njohja e mire e programeve Ms. Office, AutoCad dhe programeve të ngjashme që përdoren në këtë lëmi.
 • Njohja e mire e projektimeve të sistemeve bashkohore të ngrohjes, ftohjes, ventilimit dhe klimatizimit (HVAC).
 • Aftësi interpersonale.
 • I gatshëm për punë nën presion.
 • Patent shofer kategoria B.

Për të aplikuar ju lutem dërgoni CV dhe dokumentet tjera që vërtetojnë kualifikimet në e-mailin [email protected] .