Ligjëratë nga fusha e Përpunimit me Deformim

10 Maj 2024
SHARE

Kolegu i jonë Ing.dipl. Afrim Gërguri, do të prezantoj përvojën mbi 20 vjeçare në Gjermani, në fushën e përpunimit me deformim -  modelimi i sipërfaqeve (Surface modelling).

Tema që do të diskutohen janë:

-Materialet dhe zgjedhja e tyre për procesin e përpunimit me Deformim,

-Modelimi dhe zhvillimit i sipërfaqeve të thjeshta dhe te komplikuara softuerët CAD,

-Analiza e sipërfaqes se llamarinës duke u bazuar në vizatimin apo skicën e dhënë.

E mërkurë, 15.05.2024

Ora 14:00