AKEREE-Thirrja per aplikim per Shkollen Verore 2023

11 Shtator 2023
SHARE

Ju informojme se AKEREE, ne mbeshtetje te “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”, zyra në Prishtinë, edhe kete vit organizon Shkollen Verore për ekonominë me karbon të ulët.
Infornatat më te hollesishme i gjeni ne dokumentin e bashkengjitur.

Thirrja per Shkollen Verore 2023