Njoftim për përfituesit e Bursës Universitare - Master

19 Qershor 2023
SHARE

Njoftojm studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike të nivelit Master , të cilet  janë përfitues të Bursës Universitare për vitin akademik 2022/2023, sipas raportit të datës 16.06.2023,  me nr. të prot.1/486 për pagesë të mjeteve  në llogaritë bankare , duhet  të i dërgoni dokumentet  nëpër- mes e-mailit zyrtarë [email protected], duke dërguar dokumentet si në vijim  :

  • Kopjen e Letërnjoftimit ( ng ate dy anët)
  • Konfirmimin nga Banka (jo më të vjetër se 6 muaj)

 

 Afati për dorëzimin e dokumenteve është deri me datë 30.06.2023. 

Përfituesit e bursës master, mund te gjinden duke klikuar KËTU.                                        

 

                                                    Zyrtare e Lartë për Financa dhe Kontabilitet

                                                                  Zade Gjonbalaj- Sylejmani