Njoftim për përfituesit e Bursës Universitare

20 Shkurt 2023
SHARE

Njoftojm studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, të cilet  janë përfitues të Bursës Universitare për vitin akademik 2022/2023, sipas raportit të datës 10.02.2023,  me nr. të prot.376, për pagesë të mjeteve  në llogaritë bankare , duhet  të i dërgoni dokumentet  nëpër- mes e-mailit zyrtarë [email protected], duke dërguar dokumentet si në vijim  :

  • Kopjen e Letërnjoftimit ( ng ate dy anët)
  • Konfirmimin nga Banka (jo më të vjetër se 6 muaj)
  •  ID- kartelën studentore

 Afati për dorëzimin e dokumenteve është deri me datë 04.03.2023.                                                                                                                         

LISTA E PERFITUESVE TE BURSES UNIVERSITARE FIM 2022,23