Trajnimi për saldimin virtual për mësimdhënësit e SH.M.P “Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka” - Kaçanik

29 Dhjetor 2022
SHARE

Trajnimi është organizuar nga Fakultetii Inxhinierisë Mekanike, programi studimor Prodhimtari dhe Inxhinieri Industriale me Menaxhment nga lëmi i Saldimit.

Trajnimi praktik i metodave të saldimit në pajisjet didaktike të Saldimit Virtual Soldamatic u realizua nga Msc. Mexhait Ristemi, Inxh. i dipl.