Njoftim: Asistentja e FIM, Bukurije Hoxha mbron me sukses punimin e doktorates

21 Nëntor 2022
SHARE

Me datë 17.11.2022, Asistentja e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike Bukurije Hoxha, mbrojti disertacionin e doktoratës në Universitetin e Shkupit, Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, Departamenti i Energjisë, me titull:

 “Modelling and optimization of fluid-structure interaction in wind farms”

Tema fokusohet në hartimin e skenarëve të vendosjes së turbinave me erë për një lokacion të caktuar duke marr parasysh kompleksitetin e terrenit ku do të vendosen ato, pengesat natyrore si dhe interaksionin e masave ajrore për kushte të njohura të operimit. Në pjesën e dytë të temës tregohet për optimizimin ndërmjet kostos së terrenit të marr në shqyrtim dhe energjisë maksimale të prodhuar bazuar në distancat e implementuara të skenarëve përkatës. Në kuadër të temës, disa punime shkencore janë publikuar në revista shkencore me faktor ndikimi dhe konferenca përkatëse:

Konferencat:

  1. B. Hoxha, R. V. Filkoski, Role of Wind Turbines Spacing in a Non-regular Wind Farm, Case Koznica, 9th Global Conference on Global Warming (GCGW-2021), Zagreb, August 1-4, 2021
  2. B. Hoxha, R. V. Filkoski, Preliminary Analysis of Energy Yield of Wind Farms in the Context of Seasonal Changes, 16th SDEWES Conference, Dubrovnik, 2021
  3. B. Hoxha, R. V. Filkoski. Analysis of Wind Data and Calculation of Energy Yield Potential (2021). UBT International Conference. 325., 2021
  4. B. Hoxha, R.V. Filkoski, Role of wind energy in sustainable development in coal-based systems: case of Kosovo, 10th European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES 2022), Istanbul, 07-09 May 2022 (Paper: ID-110)
  5. B. Hoxha, D. Krasniqi Alidema, R.V. Filkoski, Toward increasing energy efficiency in complex terrain wind farms, case of Koznica, 10th European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES 2022), Istanbul, 07-09 May 2022 (Paper: ID-111)
  6. B. Hoxha, R.V. Filkoski. Levelized Cost of Electricity for onshore wind farm in Kosovo’s condition. SCEESD Conference, Skopje, 2021.
  7. B. Hoxha, R.V. Filkoski. Combination of wind turbines and the impact on energy efficiency, case study of Koznica. SCEESD Conference, Skopje, 2022.

Punimet shkencore:

  1. B. Hoxha, R.V. Filkoski, Fluid interaction in a complex terrain wind farm, Przeglad elektrotechniczny, R. 98, No 4, 2022, pp. 8-11, ISSN 0033-2097,
  2. B. Hoxha, I. Shesho, R. V. Filkoski, Analysis of wind turbine distances by using a novel techno-spatial approach in complex wind farm terrains, Sustainability – mpdi, 14, no. 20: 13688. https://doi.org/10.3390/su142013688
  3. B. Hoxha, R.V. Filkoski, Preliminary analysis of energy yield of wind farm within the context of seasonal changes, In process for publication.

 

Menaxhmenti i FIM i uron shëndet dhe suksese tutje!