Njoftim për Konkursin për bashkëpunëtor te jashtëm Nr. prot. 1/217 date 01.06.2022

30 Qershor 2022
SHARE

Njoftim
për Konkursin për bashkëpunëtor te jashtëm Nr. prot. 1/217 date 01.06.2022
 
Afati i ankesave deri me 06.07.2022 ora 16 ne Zyre te protokollit te FIM-së