Konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'', për vitin akademik 2022-2023

03 Qershor 2022
SHARE

Konkursin për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'', për vitin akademik 2022-2023, mund ta gjeni duke klikuar më poshtë:

 

Konkursi