AKEREE-Thirrja per aplikim per Shkollen Verore 2022

06 Maj 2022
SHARE

Ju informojme se AKEREE, ne mbeshtetje te Ambasades Zvicerane ne Prishtine, edhe kete vit organizon Shkollen Verore per Energji dhe Klime.
Infornatat me te hollesishme i gjeni ne dokumentin e bashkengjitur.

Thirrja per Shkollen Verore 2022