Njoftim për punësim nga Elsig

24 Shkurt 2022
SHARE

Kompania e Sigurimeve Elsig ka shprehur interesim për një praktikant - me mundësi punësimi nga fusha e komunikacionit, andaj ju lutem që nëse ka interesim nga studentet e drejtimit të komunikacionit (në përfundim të studimeve themelore apo student të studimeve master) të njëjtit t'i përcjellin CV-të  e tyre në këtë email: [email protected] , studentet e përzgjedhur do të ftohen në interviste me datën 28.02.2022.

Me respekt,