Rezulatet pëfundimtare të Afatit plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore të vitit akademik 2023/24 - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

15 Shtator 2023
SHARE

Rezulatet pëfundimtare të Afatit plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore të vitit akademik 2023/24 - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, mund ti gjeni më poshtë sipas programeve:

        Programi Prodhimtari dhe Inxhinieri Industriale me Menaxhment
        Programi Termoenergjetikë dhe Energjia e Ripërtëritshme
        Programi Komunikacion dhe transport
        Programi Mekatronikë
        Programi Dizajn Inxhinierik dhe Automjete

 

Informatë: Regjistrimi i kandidatëve të pranuar bëhet në Adiministraten Qendrore të UP-së (ndërtesa e Bibliotekës Universitare) më 20 Shtatotor 2023 prej orës 09:00 - 12:00 dhe 13:00 - 15:00.

Dokumentet e nevojshme janë:

  • Fletergjistrimin e plotësuar i cili nxirret nga faqja https://apliko.uni-pr.edu/Regjistrimet.   
  •  Dy fotografi( formati 4.5 x 6 cm) sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.
  •  Sipas UA(MASHTI) Nr. 09/2021, të gjithë studentët që fillojnë studimet në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina" lirohen nga pagesa e tarifës së shkollimit kur e regjistrojnë semestrin për herë të parë