Rezulatet preliminare të Afatit plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore të vitit akademik 2023/24 - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

12 Shtator 2023
SHARE

Rezulatet preliminare të Afatit plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore të vitit akademik 2023/24 - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, mund ti gjeni më poshtë sipas programeve:

        Programi Prodhimtari dhe Inxhinieri Industriale me Menaxhment
        Programi Termoenergjetikë dhe Energjia e Ripërtëritshme
        Programi Komunikacion dhe transport
        Programi Mekatronikë
        Programi Dizajn Inxhinierik dhe Automjete