Projekti i JICA-s për “Zhvillimin e Kapaciteteve për Kontrollin e Ndotjes se Ajrit-Faza 2”

22 Maj 2023
SHARE

Me datën 19.05.2023 në ambientet e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike nga përfaqësuesit e JICA-s, Japoni, zyrtarë të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës e stafi i tyre mbështetës u mbajt ligjërata dhe trajnimi i studenteve të FIM-es lidhur me hulumtimin e vëllimit të trafikut në kuadër të Projektit “Zhvillimi i Kapaciteteve për Kontrollin e Ndotjes se Ajrit-Faza 2". Numri i studentëve të angazhuar në hulumtimin e vëllimit të trafikut të udhëhequr nga JICA-s është mbi 100. Pas ligjëratës, studentet u njoftuar për se afërmi lidhur me hulumtimin e vëllimit të trafikut dhe me pas u pajisjen me kontrata për angazhim të përkohshëm.