RAPORT I VIZITËS ME STUDENTËT E PROGRAMIT INXHINIERI INDUSTRIALE DHE MENAXHMENT NË NDËRMARRJEN TRAFIKU URBAN NË PRISHTINË

26 Prill 2022
SHARE

Së bashku me Studentët e vitit të III-të të programit mesimor Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment, ishim në vizitë në ndërmarrjen Trafiku Urban ne Prishtinë me datën 19.04.2022.

Vizita është bërë ne Sektorin e mirëmbajtjes së flotes së autobusëve prej 51 autobusëve të prodhuesit IVECO.

Falënderim i veqantë për mikpritjen dhe njoftimin për veprimtarinë e stafit, e posaqërisht menaxherit Taulant Zeqiri, student i FIM, para diplomimit në studimet master, në programin Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment, i cili na ka informuar me punën dhe rezulatet e arritura në këtë sektor.

Në vazhdim janë treguar fotografi gjatë vizitës në Sektorin e mirëmbajtjes së flotes së autobusëve të Trafikut Urban.