Afati i provimit i apsolventeve - Mars 2024

15 Mars 2024
SHARE

Afati i absolventëve - Mars 2024 mbahet në datën 01.04.2024, duke filluar nga ora 10:00. 
 
Afati mbahet vetëm për nivelin Bachelor.  
 
Studentet mund te paraqesin vetëm një provim .
 
Paraqitja e provimeve behet ne datat 26-29 Mars 2024.
 
Notimi mbyllet me 12.04.2024 .