RAPORT I VIZITËS ME STUDENTËT E PROGRAMIT KOMUNIKACION DHE TRANSPORT NË NDËRMARRJEN TRAFIKU URBAN NË PRISHTINË

26 Prill 2022
SHARE

Së bashku me Studentët e programit mesimor Komunikacion dhe Transport, viti i III-të, ishim në vizitë ndërrmarjes Trafiku Urban në Prishtinë me datën 20.04.2022.

Falënderim i veqantë për mikpritjen që na kanë ofruar stafi i dy sektorëve: të dispeçerisë dhe të mirèmbajtjes, dhe një falenderim i posaqëm për kuadrin që ka diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, të cilet na kanë gëzuar me punën dhe rezulatet e arritura: Bsc. I Komunikacionit Kujtim Berbatovci dhe kandidati para diplomimit të nivelit master të programit IIM Taulant Zeqiraj.

Në vazhdim janë treguar fotografi gjatë vizitës në Sektorin e Dispiçerisë të Trafikut Urban.

 

Foto gjatë vizites së Sektorit të mirembajtjes të flotes së autobusëve të prodhuesit Iveco.