Njoftim nga lënda Matematikë II

05 Dhjetor 2022
SHARE

Lajmërohen studentët se provimi me gojë dhe konsultimet nga lënda e Matematikë II do të mbahen më 07.12.2022 prej orës 15:30.

 

Arsimtari i lëndës,

Prof.Asoc.Dr. Fitore Abdullahu