Vizita në Fabriken e miellitM&Sillos dhe Fabriken FARMISA për prodhimin e koncentratit në Xërxe-Rahovec

23 Maj 2022
SHARE

Me dt.18.05.2022 unë me studentet e studimeve Master në kuadër të mësimit në lëndën Dinamika e proceseve, pas një kërkese me shkrim nga menaxhmenti na është lejuar një vizitë me karakter professional në Fabriken  e miellit M&Sillos dhe në Fabriken FARMISA për prodhimin e koncentratit në Xërxe-Rahovec.Proceset për përfitimin e produkteve finale ishin me shumë interes për studentet lidhur me lënden Dinamika e proceseve.

Studentet të cilet e ndëgjojnë lëndën Dinamika e proceseve: Blerta Nasufi, Fisnik Sylaj dhe Taulant Morina.

Në vizitë ishin studentët : Fisnik Sylaj  dhe Taulant  Morina.

Vizita ka filluar nga ora 12 dhe ka zgjatur deri në oren 15. Fillimishtë jemi priturn nga drejtori Sead Shehu dhe Ramadan Deliu, këshilltar dhe Shpendim Shabani, shef i prodhimit . Përdisa detaje të vizitës, janë dhenë në disa detaje, në vijim:

Në fillim pritja u bë ne administraten e M&Sillos, ku u  njoftuam për historikun e fabrikes si dhe kapacitet prodhuese.

Akademik Fejzullah Krasniqi me drejtorin Sead Shehu, Ramadan Deliu, këshilltar dhe Shpendim Shabani, shef i prodhimit si dhe studeni Fisnik Sylaj.

Akademik Fejzullah Krasniqi me drejtorin Sead Shehu dhe Ramadan Deliu, këshilltar dhe Shpendim Shabani, shef i prodhimit dhe studeni Fisnik Sylaj.

Me pas viziten e vazhduam në fabriken për prodhimin e miellitM&Sillos, ku u njoftuam me të gjitha paisje me radhë që nga përpunim i lëndës se pare e deri te produkti final. Nga afër pamë që perveq kapaciteteve të mëdha që zotëron kjo fabrikë, ajo poashtu njihet edhe për një cilësi të lartë të produkteve duke I përmbushur standardet më të larta ISO.

Afër cilindrave për bluarjen e lëndë se parë

Laboratori në M&SILLOS

Fabrika e M&Sillosi-it është e pajisur me laborator i cili është i çertifikuar sipas standardit ISO, ku   bëhen analizat e lëndës se parë, produkteve finale dhe kontrolli i kualitetit të tyre.

Programi me  të  cilin realizohet i gjithë procesi i prodhimit

Në vazhdim  vizita ka vazhduar në fabriken Farmisa, e cila është në kuadërM&Sillosit që bënë prodhimin e koncentratit për kafshët. U njoftuam me pajisjet përbërese në përgjithësi si dhe mbarvajtjen e procesit të prodhimit.

Në foto janë silosat e pranimit të lëndës së parë: miser,  mbetje te lule diellit, etj, si dhe poshtë tyre peshoret përkatëse për lendët e para.