Raport i vizitës me studentë në LB Group

17 Mars 2022
SHARE

Më 16.03.2022 u realizuar vizita në Fabrikën e prodhimeve nga letra dhe kartoni LB Group dhe Ekopack në Lipjan, me studentët e Programit Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike.

Vizita u bë me qëllim të njohjes së studentëve me proceset dhe makinat e paketimit të produkteve, përgaditja e produkteve për ambalazhim dhe paketim, ngarkim-shkarkimi, si dhe organizimi i Deposë, të cilat i kanë pjesë të mësimit në Lëndën Logjistika teknike, në nivelin Bachelor.

Falenderojmë Drejtorin dhe Pronarin Lulzim Bajraktari, Menaxherin Lavdrim Bajraktari dhe tërë Stafin e Fabrikës LB Group për pritjen dhe gatishmërinë e vazhdueshme për të perkrahur vizitat e profesorëve dhe studentëve të FIM në fabrikën e tyre.

Më 16.03.2022 u realizuar vizita në Fabrikën e prodhimeve nga letra dhe kartoni LB Group dhe Ekopack në Lipjan, me studentët e Programit Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike.

Vizita u bë me qëllim të njohjes së studentëve me proceset dhe makinat e paketimit të produkteve, përgaditja e produkteve për ambalazhim dhe paketim, ngarkim-shkarkimi, si dhe organizimi i Deposë, të cilat i kanë pjesë të mësimit në Lëndën Logjistika teknike, në nivelin Bachelor.

Falenderojmë Drejtorin dhe Pronarin Lulzim Bajraktari, Menaxherin Lavdrim Bajraktari dhe tërë Stafin e Fabrikës LB Group për pritjen dhe gatishmërinë e vazhdueshme për të perkrahur vizitat e profesorëve dhe studentëve të FIM në fabrikën e tyre.