Portali universitar

Shperndarja e ID kartelave për studentët e transferuar nga Indexi në ID

Ju njoftojmë se nga data 30.09.2015 deri me datën 06.10.2015 bëhet shpërndarja e ID kartelave për studentët që kanë aplikuar për transfer nga Indexi në ID. Tërheqja e ID kartelave bëhet tek zyra e ...

Më shumë

Shqyrtimi i ankesave për nivelin Bachelor dhe Master në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike

Ne linkun e më poshtëm mundë të i shihni shqyrtimin e ankesave që janë parashtruar nga kandidatët që kanë apliku për regjistrim ne Studimet Bachelor dhe Master në FIM.

Më shumë

Rezultatet e studimeve Master në FIM për vitin akademik 2015/2016

Në linqet e më poshtme mundë të i shihni rezultatet e konkursit për studime postdiplomike Master në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike për vitin akademik 2015/2016


Më shumë

Rezultatet e provimit pranues në FIM për vitin akademik 2015/2016 - Afati i II-të i studimeve themelore Bachelor

Në linqet e më poshtëm po ua paraqesim rezultatet e provimit pranues në FIM për secilin program studimor.
Më shumë

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve postdiplomike-master për vitin akademik 2015-2016

Senati i Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina”, në mbledhjen e mbajtur me 31.7.2015 mori vendim për shpalljen e konkursit për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve ...

Më shumë