Portali universitar

Rezultatet e provimit pranues në FIM për vitin akademik 2014/2015

Në linqet e më poshtëm po ua paraqesim rezultatet e provimit pranues në FIM për secilin program studimor.
Më shumë

Njoftim - Afati i Shtatorit - Master

Njoftohen studentët master, se paraqitja e provimeve për afatine shtatorit fillon nga data 17.07.2014 deri me datë 25.07.2014. Studentët me ID kanë afat të paraqitjeve të provimeve deri me datë 05....

Më shumë

Programet studimore në të cilat mund të aplikoni për regjistrim në FIM për vitin akademik 2014/2015

Ne vijim ju paraqesim broshurat për programet studimore ku mund të aplikoni për regjistrim në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike
Më shumë

Njoftim

PJESA E DYTE E PROVIMIT NGA "ELEKTROTEKNIKA" MBAHET DITEN E EJTE ME 10.07.2014 PREJ ORES 9:00.
NE PJESEN E DYTE THIRREN ME KUSHT EDHE STUDENTET ME MBI 40 PIKE.

Prof....

Më shumë

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- bachelor në vitin akademik 2014/2015

Senati i Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina”, në mbledhjen e mbajtur me 30.5.2014 miratojë propozimet e njësive akademike për shpalljen e konkursit për pranimin e studentëve n...

Më shumë