Portali universitar

Njoftim mbi konkursin e shpallur për angazhim të personelit Akademik

Në bazë të konkursit të shpallur nga UP me dt.09.06.2015, për angazhim me honorar të personelit mësimor për vitin akademik 2015/16, dhe rekomandimeve nga Komisioni Recenzues ju publikojmë:
<...

Më shumë

Vendimi i Senatit për shpalljen e zgjedhjeve për zgjedhjen e pesë (5) anëtarëve të Këshillit Drejtues të UP-së nga radhët e personelit akademik të UP-së

Senati i Universitetit të Prishtinës,në mbledhjen e datës 1.6.2015, bazuar në nenin 19 pika 1 të statuti dhe të nenit 17-24 të Rregullores së punes së Senatit nr. 1/131 të datës 1.6.2015 merr vendi...

Më shumë

FTESË PËR PJESËMARRJE

Energjia e Ripërtërishme dhe Siguria Energjetike

FTESA

Më shumë

Ligjeratë për zhvillimin e shkathtësive të buta (TË GJITHA QË DUHET TI DINI PËR BURSA NDËRKOMBËTARE ) 9 QERSHOR 2015

Të nderuar studentë, ftoheni me datë 9 Qershor 2015, me fillim në ora 10:00h në sallen e kuqe të Fakultetit të Filologjisë – Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina “.
...

Më shumë

Njoftim për studentët që kalojnë prej Index-it në ID kartelë

Të nderuar student, ju që jeni me Index dhe keni aplikuar dhe jeni fotografuar për ID kartelë, për marrjen e ID kartelave do të njoftoheni me kohë në ditët në vijim.

Përcjellni njoft...

Më shumë