Portali universitar

Fotografimi për ID kartelë i studentëve të rinjë 2014/2015 Bachelor dhe Master

Njoftohen studentët e rinjë Bachelor dhe Master të vitit akademik 2014/2015 në FIM se nga data 24.11.2014 deri me datë 28.11.2014 do të bëhet fotografimi për ID kartelë sipas këtij orari: 09:00 - 1...

Më shumë

Lajmrim

Lajmrohen studentet e FIM, se afati i paraqitjes se provimeve Master, eshte nga data 17.11.2014 deri me 20.11.2014. Paraqitja e provimeve vlen vetem per studentet te cilet i kane te regjistruar 4 s...

Më shumë

Rezultatet e provimit pranues në FIM për vitin akademik 2014/2015 - afati i III-të

Në linqet e më poshtëm po ua paraqesim rezultatet e provimit pranues në FIM për secilin program studimor në afatin e II-te për vitin akademik 2014/2015.
Më shumë

Rezultatet e aplikantëve të pranuar në studimet master në FIM për vitin akademik 2014/2015

Ne linqet e më poshtme po ua paraqesim rezultatet e aplikantëve të pranuar në FIM për studimet master në vitin akademik 2014/2015. Linqet janë të paraqitura sipas programeve studimore:

Më shumë

K O N K U R S – Intern dhe linku për aplikim

për plotësimin e vendeve të lira për vitin shkollor 2014/15
Fakulteti i Inxhinijerisë Mekanike pas konkursit të parë dhe të dytë për studimet themelore -bachelor për vitin akademik 2014/15 k...

Më shumë