• Mirësevini në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike!

    HISTORIKU

     

     

Portali universitar

  • Biblioteka e Fakulteteve Teknike

Vizitë pune e studentëve të Komunikaconit në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”

Në kuadër të FIM-it, në programin e studimeve Komunikacion, studentet e vitit të III-të e dëgjojnë lëndën “Komunikacioni ajror” të Prof. Asoc. Dr. Ilir Doçi. Me qëllim të përvetësimit s...

Më shumë

Vizitë pune e studentëve të Mekatronikës në Porsche Prishtina

Studentët e programit studimor "Mekatronika" në vitin e IIItë e ndëgjojnë lëndën “Mekatronika e Automjeteve”.
Me qëllim të përvetësimit sa më mirë të pjesës teorike në ...

Më shumë

Njoftim për Bursë

Njoftohen të gjithë të interesuarit se Prof. Dr. Genci Capi nga Fakulteti i Shkencave dhe Inxhinierisë, HOSEI Univeristy, Japoni e ka informuar Dekanin e FIM-it, Prof. Asoc. Dr. Ahmet Shala se Qeve...

Më shumë

Vizitë në Termocentralin Kosova A

Në kuadër të lëndës mësimore “TERMOCENTRALET” e cila dëgjohet në semestrin e dytë në nivelin Master në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, Departamenti i Termoenergjetikës dhe Termotekn...

Më shumë

Njoftim për aplikim-Lirim nga pagesa e semestrave për vitin akademik 2015-16

Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, në mbledhjen e mbajtur me datë 07.04.2016 mori vendim për publikim të njoftimit për lirim nga pagesa e semestrave ...

Më shumë