Portali universitar

Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në afatin e dytë për studimet themelore- bachelor në vitin akademik 2014/2015

Senati i Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina” në mbledhjen e mbajtur më 26.9.2014, mori vendim që të shpall konkurs plotësues për pranimin e studentëve në afatin e dytë për stu...

Më shumë

Konkurs Intern

Duke u bazuar ne nenin 76 të Statutit të UP dhe kërkesave nga departamentet , Fakultetit i Inxhinierisë Mekanike për angazhim të personelit mësimor për vitin shkollor 2014/15 shpall :
...

Më shumë

Rezultatet e provimit pranues në FIM për vitin akademik 2014/2015

Në linqet e më poshtëm po ua paraqesim rezultatet e provimit pranues në FIM për secilin program studimor.
Më shumë

Njoftim - Afati i Shtatorit - Master

Njoftohen studentët master, se paraqitja e provimeve për afatine shtatorit fillon nga data 17.07.2014 deri me datë 25.07.2014. Studentët me ID kanë afat të paraqitjeve të provimeve deri me datë 05....

Më shumë

Programet studimore në të cilat mund të aplikoni për regjistrim në FIM për vitin akademik 2014/2015

Ne vijim ju paraqesim broshurat për programet studimore ku mund të aplikoni për regjistrim në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike
Më shumë