• Mirësevini në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike!

    HISTORIKU

     

     

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - baçelor në vitin akademik 2018/19

Konkurs për pranimin e studentëve të ri (viti i parë, niveli Bachelor) në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, viti akademik 2018/19.
Më shumë

Asistenti i FIM Ramadan Duraku mbron me sukses doktoraturën në Fakultetin e Shkencave Teknike në Universitetin e "St. Kliment Ohridski"- drejtimi Trafik dhe Transport në Manastir (Bitola)

Ramadan Duraku studimet e Doktoratures i regjistroi në Dhjetor të vitit 2013 në Universitetin “St.Kliment Ohridski”në Manastir (Bitola) ndërsa më datën 28.06.2018 me sukses e ka mbrojtu...

Më shumë

Asistentja e FIM Drenusha Krasniqi mbron me sukses doktoraturën në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Universitetin e "Ss. Cyril dhe Methodius", Shkup

Drenusha Krasniqi Alidema studimet e Doktoratures i regjistroi në 2014 në Universitetin “St.Cyril dhe Methodius”në Shkup ndërsa më datën 25.06.2018 me sukses e ka m...

Më shumë

Njoftim nga lënda Elektroteknika

Studentët të cilët e kan kaluar pjesen e parë nga Elektroteknika, pjesa e dytë e provimit do të organizohet ditën e Hënë më 02.07.2018 prej orës 09:00.

Profesori lëndës,
Dr.sc...

Më shumë

Buletini i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP-së sipas konkursit nr. prot. 1/505, dt. 25.05.2018

Buletini i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP-së sipas konkursit nr. prot. 1/...

Më shumë