• Mirësevini në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike!

    HISTORIKU

     

     

Bëhuni pjesë e edicionit të tretë të programit të Limak Institutit për shërbime aeroportuale

Bëhuni pjesë e gjeneratës së tretë të programit Limak ASI
Dëshironi të zgjeroni njohuritë për menaxhim aeroportual?
Apo edhe të bëni internshipin më interaktiv në Limak Aeroportin N...

Më shumë

Lajmërim për zgjedhjen e lëndëve zgjedhore

Lajmerohen studentet e FIM se obligohen te percaktohen per lendet zgjedhore deri me 03.03.2017 te Referentet.

Nga Dekanati,

Më shumë

Orari i mësimit për semestrin veror të vitit akademik 2016/17 - Bachelor dhe Master

Orari i mësimit për semestrin veror të vitit akademik 2016/17 - Bachelor dhe Master, mund ta gjeni këtu:

Më shumë

Njoftim - Vazhdimi i afatit për hapjen e SEMS-it për regjistrim të semestrit Dimëror dhe Veror

Njoftohen studentët e Fakultetit te Inxhinierise Mekanike se që nga sot datë 15.02.2017 deri më 24.02.2017, për të gjitha njësitë akademike në tri nivelet e studimeve vazhdohet e drejta e regjistri...

Më shumë

Shpallje për provimin nga Mjekësia e Komunikacionit

Provimi nga lënda e  Mjeksia në Komunikacion  do te mbahet me daten 10.02.2017, në Klinikën Emergjente duke filluar nga ora 9 h.


Më shumë