Portali universitar

Njoftim - Afati i Shtatorit dhe Orari i provimeve

Njoftohen studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike se paraqitja e provimeve për Afatin e Shtatorit do të bëhet sipas kësaj agjende:
Studentët me ID kartelë paraqitjen e provimeve e bë...

Më shumë

Rezultatet e provimit pranues në FIM për vitin akademik 2014/2015

Në linqet e më poshtëm po ua paraqesim rezultatet e provimit pranues në FIM për secilin program studimor.Më shumë

Thirrje për aplikim për pjesëmarrje në Shkollën Verore për EE dhe BRE, 2015

Tema: Efiçienca e Energjisë dhe Burimet e Ripërtëritshmetë Energjisë

Vendi: Hotel “Magra-Austria” në Bogë të Rugovës, Pejë

Koha e mbajtjes: 26 – 31 K...

Më shumë

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- baçelor në vitin akademik 2015/2016

Universiteti i Prishtinës, në vitin e parë të studimeve, në afatin e parë të konkursit për vitin akademik 2015/2016, do të regjistrojë 7880 studentë, prej të cilëve 7330 studentë të rregullt dhe 55...

Më shumë

Njoftim mbi konkursin e shpallur për angazhim të personelit Akademik

Në bazë të konkursit të shpallur nga UP me dt.09.06.2015, për angazhim me honorar të personelit mësimor për vitin akademik 2015/16, dhe rekomandimeve nga Komisioni Recenzues ju publikojmë:
<...

Më shumë