Vizita profesionale në ambientet e “Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar”

13 Dhjetor 2021
SHARE

Me datë 08.12.2021, në kuadër të lëndës “Sistemet Inteligjente të Transportit” studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike të nivelit Bachelor viti i tretë, programi studimor Komunikacion, së bashku me Prof. Dr. Arbnor PAJAZITI ishin në vizitë profesionale në ambientet e Qendrën Kombëtare për Menaxhim Kufitar (QKMK).

Nga kjo vizitë studentët patën mundësinë të njoftohen për së afërmi me funksionimin e Sistemeve inteligjente për monitorimin e lëvizjes së automjeteve dhe të njerëzve në të gjitha pikat kufitare të Republikës së Kosovës.
Menaxhmenti i FIM-es dhe studentët shprehin falënderimet më të mira për pritjen dhe sqarimet që i dhanë organizatorët e këtij eventi, e veçanërisht i falenderohemi Major Besim Berisha për sqarimet e dhëna në lidhje me funksionimin e QKMK-së.

 Disa fotografi: