Rihapja e SEMS për paraqitje të provimeve - Afati Nëntorit

07 Dhjetor 2020
SHARE

Në bazë të kërkesave të shumta nga studentët, Dekani i FIM e lejoi rihapjen SEMS për paraqitje të provimeve për afatin e Nëntorit 2020 deri më 08.12.2020 në ora 16:00, andaj keni kujdes paraqitni provimet sepse nuk do të ketë rihapje tjetër të afatit.