Listat e kandidatëve për studime Master në salla për vitin akademik 2020/21

05 Nëntor 2020
SHARE

Listat e kandidatëve për studime Master për vitin akademik 2020/21

Data 06.11.2020 fillon nga ora 11:30 – 13:30.

 
Komunikacion Rrugor AFM- 414
Termoenergjetika dhe Energjia e Ripërtëritshme AFM- 415
Mekatronikë  AFM- 411
Prodhimtari dhe Inxhinieri Industriale me Menaxhment  AFM- 408


Vërejtje:
1. Për pjesëmarrje në provim, kandidatët duhet të kenë dokument identifikues me fotografi si dhe fletë konfirmimin e lëshuar nga shërbimi studentor me rastin e dorëzimit të dokumenteve.
2. Duhet të respektohen rregullat e IKSHPK-së, si në objekt ashtu edhe jashtë tij, si në vijim:
     - mbajtja e obligueshme e maskës,
     - mbajtja e obligueshme e distancës.
3.Nuk lejohet hyrja në provim me telefon mobil. Përdorimi i tyre rezulton me përjashtim nga provimi.
4.Obligohen kandidatet qe paraprakisht në vegëzat e bashkëlidhura me sipër, të jenë me saktësi të njoftuar për sallën dhe vendin ku do të i nënshtrohen provimit.