LISTA E KANDIDATËVE TË PARAQITUR DHE RENDITJA NË SALLË PËR PROVIM PRANUES - AFATI PLOTËSUES BAÇELOR

02 Nëntor 2020
SHARE

Në vegëzën e mëposhtme paraqiten listat e aplikantëve nëpër salla për Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike. Provimi pranues mbahet me 03.11.2020 duke filluar nga ora 11:30, në Objektin e Fakulteteve Teknike.

Lista e kandidatëve të paraqitur nëpër salla:

Amfiteatri 408

Programi Prodhimtari dhe Automatizim
Programi Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment
Prorgrami Termoenergjetike dhe Energji e Ripërtritshme

Afmiteatri 414

Programi Mekatronikë
Programi Komunikacion dhe transport
Programi Dizajn Inxhinierik dhe Automjete


Vërejtje:
    1. Për pjesëmarrje në provim, kandidatët duhet të kenë dokument identifikues me fotografi si dhe fletë konfirmimin e lëshuar nga shërbimi studentor me rastin e dorëzimit të dokumenteve.

    2. Duhet të respektohen rregullat e IKSHPK-së, si në objekt ashtu edhe jashtë tij, si në vijim:
    - mbajtja e obligueshme e maskës,
    - mbajtja e obligueshme e distancës.

    3.Nuk lejohet hyrja në provim me telefon mobil. Përdorimi i tyre rezulton me përjashtim nga provimi.

    4.Obligohen kandidatet qe paraprakisht në vegëzat e bashkëlidhura me sipër, të jenë me saktësi të njoftuar për sallën dhe vendin ku do të i nënshtrohen provimit.

 Provimi pranues sipas konkursit, mbahet nga lënda e Matematikës.