Lëndët për provim pranues Master 2020/21

29 Tetor 2020
SHARE

Lajmërohen kandidatët për provim pranues Master se Lëndët profesionale nga të cilat biejnë pyetje për provim pranues Master 2020/2021 janë:

Programi Termoenergjetikë dhe energjitë e ripërtëritshme

- Profili Termoenergjetikë


1.Mekanika e fluideve
2.Termodinamika
3.Kaldajat e avullit
4.Ngrohja
5.Pajisjet ftohëse
6.Gjuhë angleze
 

- Profili Energjitë e ripërtëritshme
 
1.Mekanika e fluideve
2.Termodinamika
3.Bazat e energjisë së ripërtërishme
4.Energjia e erës
5.Energjia solare dhe gjeotermale
6.Gjuhë angleze


* Programi Komunikacion rrugor


1. Bazat e infrastrukturës së komunikacionit
2. Bazat e teknologjisë së komunikacionit
3. Teoria e qarkullimit në komunikacion
4. Mjetet transportuese në komunikacion
5. Planifikimi në komunikacion
6. Gjuhë angleze

* Programi Mekatronikë


1.Elektroteknika
2.Sensorët dhe aktuatorët në mekatronikë
3.Bazat e te dhënave dhe algoritmet
4.Rregullimi inxhinierik i pajisjeve dhe robotët industrial
5.Mekatronika e automjeteve
6.Gjuhë angleze
 

* Programi Prodhimtari dhe Inxhinieri Industriale me Menaxhment


 - Profili Prodhimtari

1.Përpunim me prerje
2.Përpunim me deformim
3.Saldimi
4.Automatizimi i prodhimtarisë
5.Organizimi i prodhimtarisë
6.Gjuhë angleze


 - Profili Inxhinieria Industriale dhe Menaxhmenti

1.Inxhinieria industriale
2.Ekonomia e prodhimtarisë
3.Teknologjitë e prodhimit
4.Kontrolli i cilësisë
5.Logjistika teknike
6.Gjuhë angleze