Lajmërim për vitin I Baçelor për fillimin e mësimit

28 Tetor 2020
SHARE

Lajmërohen studentet se mesimi per Vitin I Bachelor fillon me datën 02.11.2020, e Hënë.

Në mësim marrin pjese studentët që kane regjistruar Semestrin I (te pranuar ne afatin e pare te konkursit, dhe studentet perserites) . Mësimi përmban Ligjerata dhe ushtrime. Mesimi mbahet online në platformen Google Meet. Secili student duhet të kete email te tij zyrtar  @student.uni-pr.edu. Profesoret dhe asistentet do te bejne ftesen ne email zyrtar te secili student.

Per studentet qe pranohen ne afatin e dyte te konkursit Bachelor, pas shpalljes se rezultateve, do te informohen ne web faqe per fillimin e mësimit.

Orari i mësimit